Is religie onlosmakelijk verbonden met vreselijke misdaden?

Dat was de vraag die me bezighield en waar ik mijn vorige stukje mee afsloot.

Ik denk dat het antwoord op deze vraag belangrijk is voor iedereen. Zowel gelovigen als niet-gelovigen zullen kunnen worstelen met dit vraagstuk. De ene zal ertoe kunnen besluiten van het geloof af te vallen en de ander om erbij te komen en bedenk zelf maar alle variaties ernaast of tussenin.

Voor wie nu denkt dat het ultieme antwoord gaat komen, houd vooral je adem niet in want… nee! Er is naar mijn weten ooit maar één ultiem antwoord gegeven, en dat was ’42’ op een iets andere vraag. 😉

Natuurlijk pretendeer ik niet dat ik hét weet. Ik kan hooguit proberen uit te leggen hoe ik het zie en hoe ik tot die gedachten ben gekomen. Daarna kan dat in discussie weer allemaal gezellig onderuit gehaald worden,  maar dan ben ik in ieder geval een toch weer een stappie verder in het beargumenteren erover.

In reacties op mijn vorige post kreeg ik o.a. vragen naar mijn achtergrond. Ik had daar niet echt over geschreven omdat ik daar niet de focus op wilde leggen. Maar natuurlijk maakt het uit. We worden nu eenmaal sterk beïnvloed door onze achtergrond.

Ik ben dus opgegroeid in een anti-theïstisch, misschien wel hatheïstisch milieu. Religie als bron van het kwaad. De evolutie theorie werd omarmt en de stelling ‘wij zijn als een plantje, de ene wat zwakker en de ander wat sterker. Plantje dood is plantje foetsie. En wij dus ook.’  Die afkeer was niet zomaar ontstaan maar het gevolg van vreselijke kerkelijke misdaden bij mijn voorouders, die zich met veel pijn en moeite hebben losgeworsteld. Mijn Romeo kwam uit een R-K gezin, was zelfs koorknaapje geweest, had niet veel met het geloof verhaal, en vond het zonde van zijn tijd om er enige aandacht aan te besteden.  De nachtmis en de broodtafel, die waren wel gezellig, Zijn moeder tekende als welterusten een kruisje op mijn voorhoofd, dat vond ik lief maar overdreven. ‘Wacht maar tot je kinderen krijgt’ zei ze vaak. Daar werd ik nóg tegendraadser van.

Toen kreeg ik kindertjes. En ja hoor, helemaal in de ban van het grootste wonder des levens. Ik ging nadenken over het onderwerp ‘leven’.  Langzaampjes aan. Ik besloot mijn kinderen op een christelijke school te doen zodat ze in ieder geval later beter in staat zouden zijn dan ik om een gefundeerde mening te vormen. (Die school werd twee jaar later een openbare school :-)) Ik kocht een kinderbijbel en ging voorlezen. Vrolijk begonnen bij pag. 1. Na verloop van tijd vroegen ze of ze ajb niet meer over die vreselijke gemene man hoefden te horen, ze kregen er nachtmerries van. De kinderbijbel ging naar een achteraf hoekje in de kast. Ik vond een zeer oud bijbeltje in oud Nederlands, dat ben ik dagelijks gaan lezen. En had in ieder geval schik met het oud hollandse taalgebruik. De inhoud schrok ik van. Mozes met zijn wrede strijdlegers kon mij niet bekoren.

Op zoek naar informatie vond ik ‘Het bedrog van de evolutieleer’ van Harun Yahya. Dat las ik tegelijk met National Geographic ‘De oorsprong van de mens.’ Het was Harun Yahya die mij over de streep trok. Een moslim, ja. 😉 Hij beschreef een simpele metafoor die me tot op de dag van vandaag is bijgebleven. In het kort (uit m’n hoofd dus houd me te goede voor verbetering):

Probeer je een stuk grond voor te stellen. Het regent en er komt modder. Er zijn bliksemschichten en regenbuien. Spontaan begint de modder samen te klonteren tot stenen. Door een bliksemschicht springen die stenen op elkaar en vormen een huis, gaten open latend voor ramen, deur, schoorsteen, die er daarna spontaan ook in gevormd worden. Lijkt het je een reële mogelijkheid? Zo nee, bedenk dan dat een mensenlichaam en leven nog vele malen ingewikkelder is.

Creationisme dus. Hierdoor en door meer over het onderwerp te lezen kreeg ik heel sterk het gevoel dat er ‘iets’ zou kunnen zijn. Evolutie prima, daar niet om. Maar als ‘iets’ die evolutie in gang had gezet. Waarom dan? Waar was die ‘iets’? Hoe kon ik meer vinden over die ‘iets’?

Hoe verhoudt zich dat tot alle ellende in de wereld? Een sadistische iets? Een masochistische iets? Of, kan die ‘iets’ er niks aan doen, aan het hele gevolg.

Zijn er mogelijkheden met een ‘iets’ aan de basis waarin we staan waar we nu staan?

Ubro

Is het mogelijk dat er een universele bron is? Die ik dan nu maar ff Ubro noem. Kan een Ubro scheppen zonder alwetend, almachtig te zijn? Kan een Ubro onbewust scheppen? Kan een Ubro bewust almachtig en alwetend ons bestaan geschapen hebben? Of per ongeluk? Kan een Ubro scheppen, het daarna loslaten en de evolutie haar gang laten gaan?

Op al die vragen zeg ik: ja, het is mogelijk. Ik zou niet weten waarom niet. Ook in de evolutieleer zie ik geen onbetwiste bewijzen tegen een Ubro.

Ietsisme

Er was dus ‘iets’ Maar wat was het dan? Hoe dan? Waarom dan? Volgens mij was ik ‘Ietsist’ voor ook dat woord officieel bestond. Ik heb zomaar het gekke idee dat ik een heel standaard paadje loop, dat vele vele mensen ditzelfde gevoel hebben gedeeld. En dat daarom de term Ietsisme zo populair is geworden.

Maar dat ‘iets’ dat schoot me op een gegeven moment te kort, ik wilde het invullen. Op zoek dus naar meer religieus materiaal.

Is religie onlosmakelijk verbonden met vreselijke misdaden?  

Ik zeg nee.

Ik heb Ubro mogelijkheden genoemd waarin er niets te verwijten valt.

Het zijn de mensen die misdrijven begaan. Op welke grond ze dat doen zegt niks over de grondslag maar alles over henzelf.

Als een atheïst besluit theïsten te vermoorden, kun je dat dan het atheïsme verwijten? Ik denk van niet.

Religies die oproepen tot haat, overdraagzaamheid, wraak, uitsluiting e.d.; zijn verwijtbaar. Maar dan ook hier is die specifieke religie verwijtbaar en niet religie an sich.

Advertenties

40 gedachtes over “Is religie onlosmakelijk verbonden met vreselijke misdaden?

 1. Hallo Anneke,
  Ik heb nooit zo stilgestaan bij dit gezegde.
  In eerst instantie dacht ik: Ja, mooi.
  Maar maar maar…
  Als een enkele volger zich ‘misdraagt’, ok dat kan.
  Maar hoe zit het dan als de gehele volggroep of het meerendeel aan een standpunt (of meerdere) vasthoudt waar je niet achter staat?

  Bijv. het LGBTQ vraagstuk in o.a. het christendom. De ene is er vrij bot in, de ander heeft er moeite mee, maar de grote lijn is wel het ‘fout label’.
  Zegt dat dan iets over het o.a. christendom of de volgers?

  Like

 2. Misdaden worden begaan door mensen die om ondoorgrondelijke redenen het waanidee hebben opgevat dat HUN religie hen bij elkaar houdt door ongewenste elementen te elimineren. En dat in de naam van de Heer, en zelfs met Zijn Persoonlijke Medewerking. Twee bijbelteksten komen in mij op:
  Exodus 12 – het doden van alle eerstgeborenen in Egypte;
  Exodus 15 – het doden van Egyptische soldaten in de Rode Zee.

  Geen wonder dat religie en misdaden met elkaar in verband worden gebracht. Maar natuurlijk zijn het mensen, – fanatieke – volgers van godsdiensten die zich eenvoudig een gordel met explosieven ombinden en aan het koordje trekken wanneer ze op het drukste punt van een trottoir of winkelcentrum staan.

  Daarom is mijn antwoord op de blogvraag: Nee!
  Wees gegroet.
  .-

  Liked by 1 persoon

  1. Hi Koppieop, (geinige naam trouwens)
   Het zijn de mensen die het doen.
   Waar mijn knelpunt ligt is dat ze er door een tekst toe worden opgeroepen om dat te doen.
   bv. stenigen.
   Dan denk ja, het zjjn de mensen die het doen. Maar die tekst had er ook gewoon niet moeten zijn.
   Waarom is die tekst er?
   Die is er door mensen ingezet.
   Maar waarom werd dat dan toegestaan door die god om dat zo te doen?

   En zo dartel ik weer van vraag naar vraag.
   En dan laat ik het maar weer ff los.

   Like

   1. …Waar mijn knelpunt ligt is dat ze er door een tekst toe worden opgeroepen om dat te doen…

    Mijn interpretatie – een onontkoombaar strikt persoonlijke natuurlijk – is dat onze neuronen circuits vormen die bij veel, heel veel, mensen onuitwisbaar zijn en die ze blindelings volgen. Traditie, eerbied voor voorouders die het ook altijd zo hebben gedaan, gemakzucht, vrees voor “des Heeren wraak” noem het maar de hel (anno 2017 n.C, nog steeds van kracht!). Daarentegen zijn er mensen, veel minder in aantal, die nadenken en de veel lastiger weg volgen om nieuwe hersenpaden in te slaan, lieden die niet toegeven aan “cognitive dissonance”
    Dat wil niet zeggen dat die weg tot een oplossing leidt. Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik voorzie geen oplossing. Ik zal altijd wel blijven schipperen, “van vraag naar vraag dartelen, en het dan maar weer ff loslaten”, zoals jij het beeldend omschrijft. Er kán geen “enige waarheid” bestaan, want welke is die dan? Het is toch overduidelijk dat we daar niet uitkomen? En ik voel mij daar confortabel bij. Ik hoef niet alles te vinden waar ik naar zoek – behalve misschien die andere sok en, o ja,, dat laatste paasei… 🙂

    Oorspronkelijk deed ik aan internetforums mee als kop_op, maar een van de eerste sites waar ik me presenteerde, kon niet overweg met het onderliggende streepje. Heb er toen maar koppieop van gemaakt, geen scheiding nodig. Groet!
    .-

    Liked by 1 persoon

 3. Carla

  Beste Petra,

  Dank voor je nadere duiding voor wat betreft je achtergrond en wat je er vervolgens zelf mee hebt gedaan én gelaten.

  Je zegt: ” Religies die oproepen tot haat, onverdraagzaamheid, wraak, uitsluiting e.d.; zijn verwijtbaar. Maar dan ook hier is die specifieke religie verwijtbaar en niet religie an sich.”

  Wat betekent voor jou het woord ‘Religie? ‘ Zijn er eigenlijk wel religies die oproepen tot haat enz.? …….. Of zijn er mensen die in hetgeen is opgetekend een zekere mate van accordering zien voor hun gedrag ?

  En ja…….over het alles wat staat opgetekend in de ‘ heilige boeken’ van de verschillende religies dat vergt nogal wat aandacht/studie om te leren zien wat daar bedoeld wordt en onder welke omstandigheden e.e.a. tot stand is gekomen.

  Daar valt nog heel wat aan te ontdekken. Maar tegelijk kan het ook ietsje simpeler ;-)…….
  in vrijwel alle religies kom je het volgende tegen:
  ” Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook de ander niet ” of ” wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander .”
  Gelukkig zijn er heel wat mensen, van verschillende signatuur, die deze ‘ leefregel’ toepassen.
  vr.gr.

  Liked by 1 persoon

  1. @Carla
   ‘Wat betekent voor mij het woord Religie?’
   Dat heb ik geprobeerd uit te leggen in mijn eerste blog, bij Over en bij Home.
   Het komt dus neer op: ‘In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.’

   Als ik het woord Religie, conform mijn voorkeur (de bredere zin) oppak, kan ik er uit halen wat ik wil. Ik kan putten uit het aangeboden materiaal. Als er in hetgeen is opgetekend ruimte is om daar misdragen mee te accorderen, is dat dan omdat die ruimte wordt geboden? Of omdat men dingen leest die er niet staan? Waarom is die ruimte er? Waarom is die ruimte niet gewoon klip en klaar al weggenomen? Is die ruimte er helemaal niet als je de tekst beter zou interpreteren?
   Ik vind het een enorm lastig vraagstuk.
   Bijv. het homoseksualiteit vraagstuk; hoe zit dat met het ontnemen van: leven naar eigen geaardheid?
   Is het een harde eis? Is het iets wat je ergens in wilt lezen? Staat het gewoon keihard genoteerd als enorme fout? Is de ingevoerde doodstraf in Afrika voor dit vergrijp geïnspireerd door de bijbel of is het iets waar men zichzelf mee accordeert? Zou je kunnen stellen dat de bijbel op dit punt zoveel ruimte geeft dat dat een verwijtbaar punt is?
   En als ik dat dan vind, kan ik dan mijn verwijt bij dit punt laten of vind ik dan dat de hele bijbel en het hele gedachtegoed verwijtbaar is?
   Zoals je ziet… ik worstel met dit vraagstuk. Eigenlijk alleen maar omdat ik me afvraag.. hoe behoud ik het goede? Hetgeen ik als het goede en inspirerende zie.
   Dat lukt me alleen als ik het los kan koppelen.

   Wat gij niet wilt…., meestal wordt daarmee verwezen naar Mattheus
   Mattheus 7, vers 12: „Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

   Sjemig, … je zal maar een masochist zijn. 😉 dacht ik wel eens toen ik dit las.

   Maar, zonder gekheid, de bedoeling is ongetwijfeld goed.
   Toen ik ontdekte dat het grondbegrip uit de koker van Confucius kwam, merkte ik dat hij het m.i. beter had verwoord. En werd ik natuurlijk weer zeer nieuwsgierig naar wat deze beste man nog meer voor inspirerende dingen had te melden.
   Erover mijmerend bedenk ik me dat dit een van de redenen was waardoor ik me ging afvragen of het zou kunnen dat sommige bijbelse teksten, uit oosterse leringen kwamen, die voor hen nog nieuw waren en niet altijd helemaal goed of volledig begrepen werden. Waardoor er soms tegenstrijdigheden of ‘malle’ dingen in staan?

   Confucius (ong. 500 BC):
   ‘Bejegen je medemens met dezelfde hoffelijkheid, waarmee je een dierbare gast ontvangt. Behandel hem met hetzelfde respect, waarmee het grote offer gebracht wordt. Wat je zelf niet wilt, doe dat ook de ander niet.
   Dat is ‘wederkerig rekening met elkaar houden‘ (shu). Wat men mij niet aan moet doen, wil ik ook andere mensen niet aandoen.

   Warme groet.

   Liked by 1 persoon

 4. Carla

  …….” Eigenlijk alleen maar omdat ik me afvraag.. hoe behoud ik het goede? “………

  Zou het antwoord hierop komen uit het stoeien met teksten of…….. weet je het zelf best wel van binnen uit? 😉

  Evenals het ‘ vraagstuk ‘ homoseksualiteit!

  Dat er nog steeds plekken zijn op de wereld waar mensen met een homoseksuele geaardheid er niet mogen zijn zoals zij zijn, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien, doet mij verdriet.
  In die zin zou je het een vraagstuk kunnen noemen.
  Er is al veel geschreven en gezegd over dit onderwerp. Soms vanuit een letterlijk nemen van b.v. Bijbelse teksten en evenzoveel om de gebruikte teksten in een ander perspectief te plaatsen.

  Ook in deze zal er een antwoord opwellen vanuit het eigen hart. Denk je ook niet?

  Onderzoek alles, en behoudt het goede. 😉

  vr,gr.

  Liked by 1 persoon

 5. @Carla,
  “Het goede behouden’.

  Om dat te kunnen doen zul je idd moeten stoeien met teksten.
  Daar ligt het knelpunt.
  Schrijf ik een heel boekwerk af omdat er vele dingen in staan die ik afschuwelijk vind.
  Of kan ik dat loslaten en de dingen ‘waar mijn ziel van gaat dansen’ wel toelaten.

  Dat is een stap, Carla.
  Ik denk dat moeilijk uit te leggen is hoe reusachtig groot die stap is, of kan zijn.
  Sommige mensen zullen daar met het grootste gemak overheen stappen. Misschien er niet eens bij stilstaan.
  Voor mij is het een ehhh dingetje.

  Like

 6. Het geloof staat los van de mensen. Het zijn de mensen die misbruik maken van het geloof. Ze gebruiken geweld omdat ze of iets willen wat een ander heeft, of omdat ze er bang voor zijn, of als wraak. Dat soort mensen dwingen hun waarheid op aan anderen en dat zou niet mogen. Maar er staat een heel mooi zinnetje die jij hebt gebruikt. Al ken ik hem anders.

  “Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden.” Wil je met respect behandeld worden, behandel een ander dan ook met respect. Zo zie ik het zelf. Ik probeer altijd het gesprek aan te gaan met de ander, over waarom ze op een bepaalde manier denken over iets. Maar als ze kortzichtig blijven en niet willen luisteren naar hoe ik over iets denk (wat mijn waarheid is) en maar blijven zeggen dat hun gedachte de enige echte waarheid is. Dan ben ik er echt snel klaar mee, vooral als ik zegt dat ik dat accepteer en respecteer. Maar ze moeten dan niet hun waarheid bij mij opdringen.

  Liked by 2 people

  1. Hi Arach,
   Wat een bijzondere naam, zit er een betekenis achter?

   Ik begrijp wat je bedoelt, met respect voor jouw waarheid.
   Zelf was ik op zoek naar lucht, ruimte, breed kunnen denken.
   Bij mij leidde dat tot mijn keuze om Eclect te zijn en mijn eigen waarheid te gaan zoeken.
   Het leidde me ook tot het idee dat wat ik kortzichtigheid noem andermans keuze kan zijn. En als ik zelf alle ruimte wil hebben moet ik de ander dat ook gunnen.
   Dus oké, als een ander behoefte voelt om een waarheid op te dringen, lekker doen. Het is aan mij wat ik ermee doe, en daar probeer ik het te laten liggen.
   Want als ik het blijf oppakken doe ik niks anders dan ook mijn eigen waarheid opdringen.
   Kortzichtigheid o.i.d. is ook maar een momentopname van iemand, en maar een klein deeltje van een volledig mens.
   We zijn allemaal maar op pad en we moeten allemaal leren, zo zie ik het.

   Liked by 1 persoon

   1. Beetje een late reactie, maar het liep allemaal even niet zoals ik wilde 😦 Arach is een afkorting van Arachnia wat spinachtige betekend. En voor mij heeft het een dubbele betekenis, het is de naam die ik nu gebruik op het wereld wijde web voor het pad dat ik volg. En ik ben gen op spinnen en dan past Arach wel heel erg goed bij mij 😉

    Liked by 1 persoon

 7. Carla

  @ Eclect 25 april om 02:13 vraag je je af : ……Maar waarom werd dat dan toegestaan door die god om dat zo te doen? ” ( stenigen )
  Die vraag kan je je stellen wanneer je ervan uitgaat dat elk woord wat opgetekend staat in de Bijbel letterlijk door God is ingefluisterd. Ik hoop dat je op je zoektocht ook wel bent tegen gekomen dat dit een redelijk orthodoxe wijze van denken is.

  Dat er wel iets over stenigen in het Eerste ( Oude ) Testament geschreven staat komt omdat stenigen in de oudheid voor kwam als straf. Vooral bij kwesties waardoor de gemeenschap zich besmet voelde. Door collectief stenen naar de menselijke zondebok te gooien reinigde de groep zich, terwijl geen van de stenengooiers zich als de doder hoefde te zien.

  Wanneer Jezus dus zegt: ” Wie zonder zonde is werpe de eerste steen, ” dan zegt hij , als Jood, Iets wat begrepen werd door de omstanders.

  Liked by 1 persoon

  1. Hi Carla,
   Ik vraag me niet af of God het influisterde of dat die mensen dat bedachten. Die vraag kom ik niet uit.
   Wat ik me afvraag is waarom God toestond dat dat in zijn heilige boek werd optekenend, wetende dat er mensen zouden komen die dit als letterlijke waarheid zouden zien en navolging geven.

   Liked by 1 persoon

   1. Carla

    @ Eclect, Met je vraagstelling ga je er al vanuit dát God het toestond. Want je vraagt ‘waarom’ Hij dat toestond? 😉
    Ga je er dan ook vanuit dat God weet gehad zou hebben dat er mensen zouden komen die dit als letterlijke waarheid zouden zien?
    Een ‘alwetende God ‘ dus?

    Liked by 1 persoon

    1. Ja, Carla. Ik associeer God met de bijbel. Dat krijg ik niet losgekoppeld.
     Dus ook almachtig en alwetend.
     Vanwege dit knelpunt, ‘waarom stond hij dat toe als alwetende almachtige?’ loop ik vast.
     Ik zal er in mijn volgende postje wat dieper op ingaan.

     Like

     1. Carla

      @ Eclect, ja……inderdaad, God en Bijbel horen onlosmakelijk bij elkaar. Echter het knelpunt kan ontstaan ( en dan kan je vast lopen ) wanneer je aan de woorden b.v. ‘ almachtig en alwetend’ een letterlijke betekenis gaat even. Dan doet de ‘waarom vraag ‘ zijn intrede. 😉 Zie je volgende post tegemoet. Volgens mij ben je voorlopig nog niet door je onderwerpen heen. 😉

      Liked by 1 persoon

      1. @Carla.
       Idd. het gebied van perceptie en interpretatie.
       Daarom probeer ik ook duidelijk te maken dat ik schrijf zoals ik nu denk of voel. En mezelf de ruimte geef om daar niet aan vast te hoeven houden. 🙂

       Leuk te horen dat je mijn volgende post tegemoet ziet. Jouw reacties zie ik dan weer tegemoet. 🙂

       Like

 8. Duidelijke metafoor; snap dat je naar ‘ietisme’ geleid werd. Ietsisme is inderdaad nogal vaag, en bij velen volstaat het, bij velen ook niet. Want, wat is ‘iets’? Je ubro-uitleg is goed te volgen, ik denk zelf ook dat er een soort universele oorsprong is, een ‘kracht’ of ‘energie’ die de vonk der creatie deed overslaan. De Bijbel verhaalt over creatio ex nihilo, maar dat vond ik altijd was lastig te geloven. Je kunt niet iets bouwen vanuit het niets; wij bouwen geen legohuisje zonder legosteentjes. Dus, er moet wel ‘iets’ zijn geweest wat zorgde voor het materiaal om mee te werken, om mee te scheppen. Echter, hoe ontstond dat ‘iets’ dan weer? Daarom lijkt het mij aannemelijker om uit te gaan van een basisenergie – beweging is er altijd, altijd geweest, en zal er altijd zijn. Deze energie heeft dingen vervormd… geschapen kun je zeggen, al blijft ook dit nog erg vaag.

  Dan nog de opmerking: “Als een atheïst besluit theïsten te vermoorden, kun je dat dan het atheïsme verwijten?” Dit is zo ‘on point’. ‘Het atheïsme’ is geeneens een religie, eerder een benaming voor niet-theïsten, wat zeer diverse mensen kunnen zijn. Je kunt niet het naampje de schuld geven van de daden van het beestje, amen to that!

  Liked by 3 people

 9. Peter

  Wat jij hier doet is “kicking the can down the road”, en dat lost het probleem helemaal niet op. Het probleem is dat alles dat wij zien, alles dat bestaat, afhankelijk is van een ander wezen. Ik besta omdat mijn vader bestond en op beurt zijn vader enz. Er is geen noodzaak voor mijn bestaan en dat gaat voor alles. Alles is afhankelijk (contingent). Maar men kan geen oneindige rijks afhankelijke wezens hebben want dat is absurd. Dus uiteindelijk moet je tot een wezen komen dat een onafhankelijk bestaan heeft, dwz dat noodzakelijk moet bestaan, van uit zijn natuur. Dat wezen noemt men God.

  Het waren de oude Grieken die al tot die conclusie waren gekomen in hun filosofie die gebaseerd was op logica en zij wisten ook de eigenschappen die God logiesch moest hebben. De Joden waren op een andere manier op de zelfde waarheid gekomen.

  De mens heeft een existensiele angst. Hij weet dat hij maar tijdelijk is, een niemand, een niets en wiens bestaan altijd bedreigt wordt. Arm of rijk, machtig of onmachtig, wijsgerend of dom, allemaal gaan wij dood. Dus vraagt hij, Wie ben ik, Wat ben ik en Waarom ben ik. Men kan niet rusten totdat men het antwoord vindt. Het antwoord is de waarheid en de waarheid maakt je vrij. Dan begin je pas te leven!

  Met vriendelijke groet

  Peter

  Liked by 3 people

 10. Hi Peter,

  De waarheid, zeg je.
  Ik weet daar zo weinig van dat ik niet verder kom dan:

  Wat ik waarneem neem ik aan
  maar of dat waarheid is of waan
  Waarnemen of waannemen, wat is het verschil?
  bij gebrek aan antwoord houd ik me stil.

  Met vriendelijke groet,
  Petra

  Like

 11. Peter

  Ik weet niet preces wat te zeggen. Het is een aardig versje, maar je kan het natuurlijk niet serieus nemen. Jij wel? Dat zou ik erg sorry voor je voelen, want dat zou betekenen dat je feitelijk geen hoop hebt om ooit de waarheid te ontdekken. Vele mensen leven een leven van een soort stille wanhoop, en hebben de moed opgegeven om ooit echt gelukkig te zijn. Dat hoeft niet zo te zijn,maar als je niet weet waaom je leeft kan je gemakkelijk in pessimisme vervallen.

  Iedereen weet het verschil tussen goed en kwaad en daar moet je mee beginnen. Het grootste problem is de mens zichzelf want wij willen alleen de waarheid erkennen die ons bevalt. Dus moet je jezelf geheel leeg van vooroordelen maken en dat betekent dat je een nederige houding moet hebben en dat is vaak heel moeilijk, want wij zijn allemaal erg verwaand.

  Maar kijk, je bent al op zoek en als het werkelijk wil vinden zal je het zeker doen. Maar net als alcoholics, soms moeten wij wel eerst de bodem raken!
  Met vriendelijke groet

  Liked by 1 persoon

  1. 🙂
   Jazeker, ik neem het heel serieus.

   Ik kan denken dat ik de waarheid gevonden heb, en zelfs dan bekennen dat het ook niks meer of minder is dan dat; Ik denk. Het is mijn waarheid.
   Wat zou ik kunnen afroepen over andermans waarheid?

   Hoeveel enige weg en enige waarheden zijn er verkondigd inmiddels..? Ik zou niet kunnen zeggen of het ene meer waar is dan het andere. Ik zie wel dat mensen verschillende waarheden als waarheid kunnen aannemen en ze zeer sterk het gevoel hebben ‘het’ gevonden te hebben.

   Op zich is dat dus mogelijk, en m.i. prima. Het wordt pas problematisch als ik anderen ga vertellen dat mijn waarheid de enige echte ware is.
   Het wordt nog problematischer als ik dat desnoods met geweld wil opdringen.

   Vriendelijke groet.

   Like

   1. Peter

    Er kan maar een waarheid zijn. Een ding kan niet beide waar zijn en niet waar. Je kan dus ook niet zeggen dat iets “mijn waarheid”is. Wat jij eigenlijk zegt is dat alles relatief is en er dus geen objectieve waarheid bestaat.Dat is mischien de mening van 90% van mensen tegenwoordig. Maar er zijn twee grote problemen met die opinie. Als alles relatief is en niets objectief altijd waar is, dan is niets “echt”. Maar als niets echt is wat is dan het doel van het leven?

    Ten tweede, als je zegt dat alles relatief is, dan beweer je dat als een waarheid! Dan zeg je eigenlijk dat de echte waarheid is dat er geen echte waarheid is, en dat is een tegenstelling in termen.

    Verkeerde opvatingen kunnen to grote problemen leiden. Als je echt denkt dat het leven doelloos is, kan je eigenlijk nooit gelukkig zijn.

    Ee heel eenvoudig voorbeeld: Als ik denk dat een muur maar een fata morgana is en ik er dus gewoon door kan lopen, dan kan dat heel pijnlijk uitvallen..

    MVG

    Liked by 1 persoon

 12. Peter

  Als je zegt dat per definitie alles subjectief is, dan is er geen mogelijkheid voor verder gesprek. Als een mening net zo goed is als een andere, waarom zou men de moeite doen? Mijn mening is van mij, maardat betekent niet dat hetsubjectief is. Als ik zeg dat twee en twee vier is, is het mijn mening maar is het toch objectief.

  Maar kijk, iedereen weet dat een ontschuldig kind te mishandelen een ontzettend kwaad is. Of iemand ter vermoorden omdat je zijn geld wil hebben, enz. Dat is altijd intrinsiek verkeerd. Dus heb je een objectieve waarde. Zo kan je door bouwen.

  De liefde trekt ons aan maar haat verstoot ons. Volg de liefde, dan vind je de absolute waarheid.

  MVG

  Like

  1. Peter

   In Guiseppi Verdi’s opera La Traviata, in een van de beroemste en mooste arias Sempre Libera (Altijd Vrij) zingt Alfredo het volgende op de achtergrond:

   Amor è palpito dell´universo intero,
   misterioso, altero,
   croce e delizia al cor.

   Liefde is het kloppend hart van de universe
   Mysterieus, verheven
   Harts pijn en verrukking

   Hij wist het niet, maar dat is de verassende waarheid. Het hele universum berust op Gods liefde. Deus Caritas est = God is liefde.

   Ik zal het hier bij laten want ik ga op 10 dagen vakantie waar er geen computers zijn!

   Met vriendelijke groet en beste wensen!

   Peter

   Like

 13. Waarheid is zowel relatief als absoluut. Iedere polariteit staat in relatie met de andere.
  En deze relatie verandert steeds.

  Maar er is ook een absolute waarheid. Die valt in je zelf te ontdekken.
  Maar je bent het als ik/ego niet.

  Like

 14. Peter:
  Door aan bed gebonden te zijn, heb ik de lezing van deze commentaren weer kunnen opnemen. Dit zul je dus pas zien na terugkomst van een, hopelijk plezierige, reis en verblijf..

  Mijn reacties op drie van jouw gezegden zijn deze.:
  .

  —als je niet weet waarom je leeft kan je gemakkelijk in pessimisme vervallen.–
  In dit jaar dat ik 86 word, weet ik NOG niet waarom ik leef, maar ik verzeker je dat ik als agnost een net zo gelukkig leven leid als vele christenen om mij heen – hetgeen inhoudt dat ik alles wat mijn geluk in de weg staat, opzijschuif of dat ikf me erin schik..Het doel van mijn leven stel ik mezelf,

  …Er kan maar een waarheid zijn. Een ding kan niet beide waar zijn en niet waar…

  In (een) god geloven is waar. Anderzijsd is NIET in een god geloven óók waar. Beide groepen betaan toch?
  Het is een vraag die ieder mens aan het begin van zijn leven gesteld zou moeten worden: “Aan jou de keus!”. Jammer genoeg gebeurt dat in gelovige gezinnen niet, daar wordt de geldende godsdienst – ongeacht welke – aan het kind opgedrongen; ik acht dat een ongepaste “brainforming”. Maar ja, het is een waarheid. En geef de jonge mens vooral geen gelegenheid om andere waarheden te ontdekken.Geen wonder dat je dan maar één waarheid kent. Jammer, zo beperkend. …

  ___Als ik zeg dat twee en twee vier is, is het mijn mening maar is het toch objectief.___

  Wat je vindt van het klimaat in jouw land, of van de economie in Azië, DÁT zijn meningen waarover je kunt discussiëren.Elke gedachtenwisseling over de uitkomst van twee plus twee is zinloos, omdat het geen geen persoonlijke opvatting is.
  .
  Vriendelijke groet.
  .-

  Liked by 1 persoon

  1. Ik kan me er helemaal in vinden koppieop.
   Ben je alweer op de been? Diepe buiging van mijn kant, om je met 86 jaar nog in WP land te begeven.
   En dat van iemand die een aversie heeft tegen buigen, bukken, knikken, knielen als eerbetoon voor godheden. 🙂
   Beterschap!

   Like

   1. Je reactie doet me goed Petra, dank je! Ook voor de belangstelling in mijn verkoudheid – ervoor in bed blijven doe ik niet meer; wél moet ik nog afkomen van een aanhoudende hoest.

    Zal Peter mijn redenering ook zo opvatten? Ik vermoed van niet maar ga het wijze gezegde opvolgen: Drink geen vermouth als je nog ver moet.

    Ga zo door met je blog!
    .-

    Liked by 1 persoon

 15. Peter

  Ik ben eerst heel toevallig op deze site gekomen en dacht eventjes op Roos te reageren en ben toen van het een op het andere gekomen. Er leuk allemaal en interessant te zien hoe mensen denken. Maar nu terug van mijn vakantie kan ik wel zien dat het weinig nut zou hebben om op deze site door te gaan omdat ik van een heel andere denkwijze ben. Ik zal het uitleggen:
  Ooit van Edith Stein gehoord? https://nl.wikipedia.org/wiki/Edith_Stein

  “Stein werd als jongste van elf kinderen geboren in een orthodox joodse familie. In 1904 werd ze, naar eigen zeggen onder invloed van de moderne denkers en biologische wetenschap, atheïste. Zij studeerde Duits, filosofie, psychologie en geschiedenis aan de universiteiten van Breslau, Göttingen en Freiburg im Breisgau. Na de verdediging van haar proefschrift in 1916 op het thema Zum Problem der Einfühlung werd zij wetenschappelijk medewerkster van haar promotor Edmund Husserl in Freiburg.

  De kennismaking met de autobiografie van de heilige Theresia van Ávila betekende een keerpunt in haar leven. Stein bekeerde zich tot het katholicisme, liet zich op 1 januari 1922 dopen, gaf haar assistentschap op en ging in de Palts aan het werk op een meisjesschool van de dominicanen te Speyer.

  In 1932 verhuisde ze naar het Instituut voor Pedagogiek in Münster, waar ze intensief de kerkleraar Thomas van Aquino bestudeerde. Op 15 april 1934 trad zij in bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen in Keulen en nam de kloosternaam Teresa Benedicta van het Kruis aan. Twee jaar later liet ook Steins zus Rosa zich dopen.

  Door de Duitse vervolging van de Joden kwam zij eerst in Echt te”leven en is zij naderhand door de Duitsers opgepakt en in Auswitch gestorven. Zij is door de Kerk heilig verklaard.

  Edith is een van die enrorm begaafde mensen die het Joodse volk zo vaak opwerpt. Zij ging van Orthodoxe Jodin tot Atheiste en werd filosoof onder Husserl, de uitvinder van de filosofie van phenomenology.

  Zij was altijd een zoeker en haar bekering tot het Katholicisme was een zeer zware beproeving omdat haar moeder dit niet verwerken kon. Het was het lezen van de autobiografie van Teresa van Avila dat haar de doorslag gaf. “Dit is de waarheid”zei ze.

  St Teresa is een van de grrotste mystieke heiligen van de Katholieke kerk. Maar misschien nog mooier is het werk van St Johannes van het Kruis, een tijd en bondgenoot van haar. Hij was een schrijver en een dichter en de meest belangrijke leraar van het mystiek leven ooit.
  Iets van hem is het beroemde Todo y nada (alles en niets)

  Om geluk te hebben in alles
  Wens geluk te hebben in niets
  Om alles te hebben
  Wens niets te hebben
  Om alles te zijn
  Wens niets te zijn
  Om alles te weten
  Wens niets te weten
  ….
  En zo voort. Het is een andere manier van zeggen wat Christus ons leert, dat als wij God (alles) willen hebben, wij alles moeten verlaten. Wij mensen zitteen allemaal vol van ons zelf (existensieele angst). Wij moeten eerst leeg worden voordat wij van God vervuld kunnen worden.

  Als wij ons leeg maken (van het egoisme), ontdekken wij dat God louter liefde is en worden wij “verliefd”op God. Je weet toch wel, als je verliefd bent de zon altijd schijnt en de wereld zo mooi is Je bent een nieuwe mens! Je bent gelukkig!

  Zo is het met God, behalve dat God oneindig liefde en oneindig leven is, op een manier die wij niet kunnen voorstellen. De meer je dus in God bent, de gellukiger dat je bent. Dat is wat “de hemel: betekent. Voor die liefde, voor dat geluk zijn wij geboren!
  Ga dus zeker zoeken!

  Met hartelijke groet.

  Peter

  Liked by 3 people

  1. internettoerist

   Hallo Peter,

   Van de personen die je hier noemt, weet ik weinig (niks eigenlijk 😉 ). Maar met wat deze personen aanhangen, ben ik het volledig eens. Dat is het alles-niets (de leegte), waar ik ook naar verwijs. Ik citeer jou:

   “Om geluk te hebben in alles
   Wens geluk te hebben in niets
   Om alles te hebben
   Wens niets te hebben
   Om alles te zijn
   Wens niets te zijn
   Om alles te weten
   Wens niets te weten…”
   Daar sta ik volledig achter. Dit is ook mijn praktijk. We hebben geen “tekorten”. We zijn nooit weg geweest van “God” of hoe je het ook noemt. “God” veroordeelt niet.

   Het verwondert me dat de paus Stein heilig verklaard heeft (volgens wikipedia), want dit lijkt me niet de “God” van het Vaticaan. Ik zou eerder verwachten dat ze haar als “ketter” zagen.

   Zo ‘anders’ denken we blijkbaar toch niet. 😉
   Vriendelijke groet

   Liked by 1 persoon

 16. Hallo Peter,
  Nee, ik kende haar niet. Maar ken er zovelen niet.
  Ik vind het prachtig wat je schrijft, en al door internettoerist geciteerd is.
  Maakt het jou heel veel uit, of we het God noemen?
  Zou iemand die het Allah noemt, of Brahma, of bron, of kracht of… het misschien wel over hetzelfde principe kunnen hebben?

  En hm, al dat wensen.
  Of je nou veel of weinig of niks wenst… zit je toch weer te wensen.
  Het niet willen te willen.

  Makkelijk is het niet. 😉

  Hartelijke groet, Petra

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s