Het Oude Egypte geloofde al flexibel

‘Flexibel Geloven’, het bestaat.
Wat leuk!

Het woord ‘geloven’ klinkt me wat te zwaar.
Ik heb het gevoel dat je niet ergens in hoeft te geloven om je religieus te voelen. Of om met religie bezig te willen zijn. Maar dat heb ik al geprobeerd uit te leggen in ‘Religie en Geloof’

Het kán, maar het hoeft niet.
Vandaar dat ik de term flexibel religieus, of in mijn geval Eclectisch religieus prefereer.

VanGodenEnMensen

cover-Mix

Niks nieuws onder de zon als je in Mix leest dat Boeddha, Maria, een huisaltaar, gebedsvlaggetjes, een meditatiehoekje en een menora bij steeds meer Nederlanders naast elkaar in huis zijn te vinden. In mei verschijnt de glossy MiX die stelt dat grenzen tussen religies vervagen, dat we ons niet meer willen binden aan één traditie en vele religieuze stromingen omarmen. In zijn boek Het oude Egypte bericht theoloog Tjeu van den Berk al over syncretisme en dan in de Egyptische levensbeschouwing. ‘De oude Egyptenaar had steeds een gelijktijdige meerzijdige kijk op de werkelijkheid.’

Wanneer in het zuidelijke Thebe in het tweede millenium v. Chr, de plaatselijke god Amon uitgroeit tot hoofdgod zal men de hoofdgod Ra uit Heliopolis, van twee millenia daarvóór,  niet laten vallen, maar gaat Amon verder als Ammon-Ra door het leven. Zo is er ook een Osiris-Ra en een Ptah-Ra. Wat overigens niet verhinderde dat…

View original post 483 woorden meer

Advertenties

78 gedachtes over “Het Oude Egypte geloofde al flexibel

 1. Pingback: ‘Het Oude Egypte geloofde al flexibel’ | Aquarius

 2. internettoerist

  Daarom is het mijns inziens belangrijk om de oorsprong van iets te zoeken. Want wat de christenen en moslims ervan gemaakt hebben met hun “hel” en “zonde”, lijkt in de verste verte niet meer op de originele boodschap.
  Mixen kan geen kwaad, zolang de boodschap zuiver blijft.
  Hetzelfde zie je bij “healers”: ze nemen een beetje van het boeddhisme, een beetje uit het hindoeïsme, een beetje kruidenleer, enz… Op zich mag dat, maar de onzin die daaruit voortkomt tart soms alle verbeelding. Met als gevolg dat men al die interessante informatie aanziet als een dwaas geloof en men de moeite niet meer doet om het te onderzoeken. Op die manier gaat heel belangrijke informatie verloren. Dat is het nadeel van oppervlakkig mixen.
  En soms worden dingen bewust vervormd voor eigen gewin.
  Dus: onderzoek en studie zijn noodzakelijk. 🙂

  Fijn weekend !

  Liked by 2 people

  1. Graag gooi ik er maar eens een heel andere visie tegenaan! Voor mij past dit beeld van afscheiding, afsplitsing en gespletenheid bij de aardse dualiteitswereld (of gewoon dualiteit!), met het doel om de mensen bij te brengen hoe dualiteit in elkaar zit en wat je er tegen kunt – en moet – doen om de verlichting van het nondualisme te bereiken, zoals Boeddha liet zien. Kortom, als er geen godsdienstige twisten waren er wel andere twisten gegroeid, om maar te zwijgen van oorlogen, want zonder die ‘uitvindingen’ had je nooit keizers, koningen en imperialisten gehad. Dus waren de oorspronkelijke profeten met hun helderziendheid best op de hoogte met het lot dat hun beweging tegemoet zou gaan zoals zij eenmaal de aarde hadden verlaten, maar wisten ook dat dat proces onvermijdelijk was.

   Dat geldt dus ook voor ‘iedere onzin die daaruit voortkomt tart soms alle verbeelding’, zoals het zo mooi omschreven wordt. Op deze manier kan en mag ik alles in positieve zin vertalen, omdat de kosmos of de hoogste scheppende krachten of energieën geen kwaad of negativiteit kennen, maar alleen het yin-yang-principe, de scheppende dualiteit, want daaruit wordt het leven voortgebracht. Daarom wonen wij op deze grimmige wereld, die wij zelf geschapen hebben, omdat het geen godenwerk is. De mens als zelfstandige schepper zonder enig bewustzijn van hoogste energieën want die kennis van Ouden is ons allang ontgaan. Maar het kosmisch bestuur heeft daarin toegestemd omdat wij anders nooit uit die dualiteit zouden groeien en dat was toch wel de bedoeling! LOL

   Liked by 2 people

   1. internettoerist

    Dat lijkt me een contradictie. 🙂
    Als de realiteit non-dualisme is, dan is dualiteit een dwaling in de waarneming en kan dat zeker geen doel zijn. Non-dualiteit is één. Wie zou aan wie het “doel” van dualiteit geven?
    De Boeddha liet net zien dat dualiteit een dwaling is, het heeft dus totaal geen doel. De Boeddha wees de weg uit de dwaling van dualiteit naar non-dualiteit. Niet meer dan dat.
    Ja, het proces is onvermijdelijk. Als de mensen niet zouden lijden onder dualiteit, dan was er zelfs geen probleem. Alleen, we lijden allemaal, de één wat meer dan de ander. Om dat lijden op te heffen moeten we inzien dat non-dualiteit de werkelijkheid is. Er zullen altijd mensen of andere wezens zijn die verstrikt zitten in dualiteit, het is dus inderdaad onvermijdelijk. Maar voor diegene die er oor naar heeft, is er een uitweg.

    Helemaal mee eens, die onzin is in dezelfde lijn van de vorige paraaf. Maar we kunnen wel mensen waarschuwen voor wat de gevolgen zijn van die onzin. De gevolgen zijn dat de mens steeds verder wegzakt in deze grimmige wereld. In plaats van geestelijk te groeien, gaat hij steeds meer degenereren. Vandaag zien we dat duidelijk op wereldvlak. Het individu beslist zelf welke keuze er gemaakt wordt. Dit (op individueel vlak) is niet noodzakelijk onvermijdelijk. Anders zouden we beter geen moeite meer doen. Dan zou de Boeddha ook geen moeite gedaan hebben, denk ik. Voor mij waren de wegwijzers van onder meer de Boeddha, heel waardevol.
    De kennis van de Ouden is nog steeds beschikbaar. Als dit niet het geval was, zou dualiteit werkelijkheid zijn en non-dualiteit onzin. Gelukkig is non-dualiteit de werkelijkheid.
    Er is geen kosmisch bestuur. Wij hebben, zoals je zelf zegt, de wereld zelf geschapen. Dat geldt ook voor de “kosmos”. Het is een dwaling. Met non-dualiteit in het achterhoofd is een kosmisch bestuur onmogelijk.
    Gelukkig kunnen wij aan dwalingen geen werkelijkheid verlenen, anders was er geen uitweg. 🙂
    Onze visies zijn blijkbaar niet volledig dezelfde, en dat mag. 😉 Zoals ik al zei, elk kiest zijn pad. Elk is verantwoordelijk voor die keuze. 🙂

    Vriendelijke groet

    Liked by 1 persoon

    1. @internettoerist,
     • Dat lijkt me een contradictie. 🙂
     • Als de realiteit non-dualisme is, dan is dualiteit een dwaling in de waarneming en kan dat zeker geen doel zijn. Non-dualiteit is één. Wie zou aan wie het “doel” van dualiteit geven?

     Voor mij geen contractie als je kunt kijken vanuit verschillende dimensionale werelden. Vanuit de aarde 3D-wereld en de buitenaardse 5D of hoger. 3D is dualistisch vanwege de aanwezigheid van de tegenstelling goed en kwaad, die wij inderdaad zelf scheppen, maar omdat ‘we’ vanaf 5D zo gevorderd (zullen) zijn bestaat daar geen dualisme meer, behalve alleen de scheppingswetten van polariteit: mannelijke en vrouwelijke energie, van yin en yang. Er bestaan dus twee realiteiten of waarnemingen (beide begrippen voor jou identiek?) namelijk van 3D en 5D. De grofstoffelijke en de fijn- of onstoffelijke realiteit, maar deze laatste alleen in energetische vorm. Dat deze ‘kosmische’ schepping tot stand is gekomen, is dus een realiteit (potentieel en gemanifesteerd) op zichzelf, maar het hoe en waarom zijn moeilijk te beantwoorden vanuit 3D, maar vanuit hoger bewustzijn wel beantwoordbaar omdat je dan de geestelijke waarheid ziet met andere ogen dan wij dat kunnen, maar alles in die werkelijk of waarheid ook kunt ervaren. ‘Doel’ is en blijft dus om de oneindigheid en eeuwigheid gestalte te geven, maar dat kan op aarde niet begrepen worden omdat ons bewustzijn te beperkt is.

     • De Boeddha liet net zien dat dualiteit een dwaling is, het heeft dus totaal geen doel. De Boeddha wees de weg uit de dwaling van dualiteit naar non-dualiteit. Niet meer dan dat.
     Ik heb Boeddha altijd zo begrepen dat dualiteit op aarde een dwaling is omdat het aardse leven een toneelspel is. Alle generaties mensen op aarde spelen dezelfde (op ‘verschillende radiogolflengtes’ speelt er constant een WO2, een Middeleeuwen, Egypte, India, Atlantis en Lemurie want perfecte rollen die iedere ziel voldoende levenservaring te laten opleveren om hun ziel te verrijken) situaties omdat alleen daardoor het hoger bewustzijn ontwikkeld wordt om zo uiteindelijk te groeien naar het volmaakte bronbewustzijn, dat het ultieme doel is. Vanuit dat gemanifesteerde bronbewustzijn wordt weer een nieuw kosmos opgebouwd, zodat de uitspansel (tijd- en ruimteloos) constant uitdijt. Maar in mijn visie of gevoel kan er geen sprake zijn van ‘niet meer dan dat’, want dit scheppingsplan is volmaakt en voortreffelijk. En de nondualiteit maakt alles mogelijk, zoals er op aarde dualiteit ook veel mogelijk maakt, maar niet ‘alles’, om maar een understatement te gebruiken.

     • Maar voor diegene die er oor naar heeft, is er een uitweg.
     Natuurlijk is er een uitweg omdat iedereen geacht wordt die uitweg te vinden, al of niet zonder hulp. Maar daarvoor moet er wel een weg worden doorlopen, aangezien met ‘stilstand’ geen vooruitgang wordt geboekt.

     • Voor mij waren de wegwijzers van onder meer de Boeddha, heel waardevol.
     Voor mij ook, maar sterker, zonder alle Ouden die elkaar – in mijn ogen – aanvulden, was ik ook niet gekomen waar ik nu ben. Al die bronnen heb ik bestudeerd en na duizenden boeken (in mijn boekenkast) gedeeltelijk te hebben doorgeworsteld ben ik nu toe aan een ‘ervaringsbeleving’ en ben ik het hartsbewustzijn aan het ontwikkelen, dus de intuïtie en aanvoelingsvermogen.

     • Als dit niet het geval was, zou dualiteit werkelijkheid zijn en non-dualiteit onzin. Gelukkig is non-dualiteit de werkelijkheid.
     Geheel mee eens.

     • Er is geen kosmisch bestuur. Wij hebben, zoals je zelf zegt, de wereld zelf geschapen. Dat geldt ook voor de “kosmos”. Het is een dwaling. Met non-dualiteit in het achterhoofd is een kosmisch bestuur onmogelijk.
     Inderdaad hebben wij de wereld, de materialistische wereld, geschapen vanuit ons 3D-bewustzijn en daarom menen wij bestuur nodig te hebben. Maar in dat aardse scheppingsplan lag niet besloten dat wij een bestuur zouden aanstellen, omdat wij geacht werden voldoende zelfwijsheid te hebben om onszelf te besturen. Daarmee kan dus ook worden opgemerkt dat er geen kosmisch bestuur bestaat in de zijn van ‘bestuurskundige’ termen zoals die aan onze universiteiten wordt geleerd en gedoceerd, maar dat het kosmisch bestuur bestaat uit Elohimvergaderingen, zoals Elohim ook beschreven staat in De Geheime Leer (GL) van Blavatsky en in het OT. Voor mij is die GL even waardevol als de Bijbel en andere heilige geschriften. Met andere woorden, geestelijk zelfbewuste mensen hebben geen bestuur nodig, omdat iedereen zijn plaats en taak in het geheel kent en dus intuïtief de juiste besluiten kan nemen. In die visie bestaat er inderdaad geen kosmisch bestuur. Maar de Elohim en hogere buitenaardse rassen houden wel toezicht op aarde omdat er negatieve ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld dat er geen WO3 mag uitbreken en we dan als aarde weer een ondergang als Atlantis meemaken en dat is – in mijn visie – strijdig met de Maya-kalender. Atlantis had de transformatie naar 5D kunnen meemaken maar dat is mislukt. Waarom mislukt? Omdat de wetenschappers in die dagen de bron wilden uitdagen in de veronderstelling het beter te weten en de Atlantische priesters niet wisten hoe ze de bevolking moesten leiden. Nu is het aan onze generatie mensheid die transformatie wel te laten slagen en dat lukt naar mijn stellige – intuïtieve – overtuiging ook.

     Ik hoop nu weer enkele misverstanden uit de weg te hebben geruimd.
     Prettige dag toegewenst!

     Like

     1. internettoerist

      Ascentie,

      We zijn wel erg verschillend in visie.
      We zijn het over de ganse lijn oneens. 🙂

      Zelfs over de Boeddha en Blavatsky zijn we het oneens. Blavatsky geeft ook te verstaan dat je “sleutels” nodig hebt om de geheime leer te begrijpen. Je mag het dus niet letterlijk nemen. Daarom zeg ik dat men er de ‘essentie’ moet uithalen.
      Om een voorbeeld te geven: de Dhyani-Chohans van Blavatsky en de Dhyani-Boeddha’s van het boeddhisme lijken wel héél erg op elkaar, niet? Je krijgt deze “sleutel” cadeau. 😉 Ik zou alles kunnen toelichten en weerleggen, maar ik vrees dat dit een oneindig gesprek zou worden. Voor alle duidelijkheid: je hoeft hier geen uitleg over te geven éé. Ik geef gewoon een voorbeeld.

      Er waren mijns inziens geen misverstanden, je hebt datgene wat ik begreep nog eens bevestigd.
      Laten we het erop houden dat we het volledig oneens zijn met elkaar. En dat mag hoor, geen probleem. We zullen er ook niet uit geraken in oneindige gesprekken. 🙂

      Voor jouw eveneens een prettige dag.

      Liked by 1 persoon

      1. @internettoerist, dan accepteer ik dat we het volledig met elkaar oneens zijn en dan blijft mijn inbreng hier beperkt tot alleen lezen wat ik voorbij zie komen wat betreft jouw bijdragen, want Roos en Petra begrijp ik volgens mij wel. Ik ga door met datgene waar ik zelf al mee bezig was en wens je wijsheid toe. Het spijt me dat ik geen idee heb gekregen waar we precies verschillen, maar het zij zo. Niets is immers onmogelijk. 😉

       Liked by 1 persoon

       1. internettoerist

        Ascentie,

        Je mag gerust reageren en bijdragen op reacties van mij. Graag zelfs. Maar de punten die er soms bijgehaald worden leiden ons totaal weg van Petra’s onderwerp. Ik wil gerust meer toelichting geven, maar dan niet met de bedoeling om tot een gelijkaardig standpunt te komen, want dat zal waarschijnlijk niet lukken. Ik weet ook niet of Petra ermee gediend zou zijn als wij nu plots over Blavatsky beginnen. Dat doet hier helemaal niet ter zake.
        Als je dat wil, kan ik meer toelichting geven op jouw blog. Maar tot in het oneindige elkaar weerleggen heeft weinig zin. Het zou dan goed zijn om duidelijk aan te geven waar ik meer duiding over moet geven.
        Je hoeft je nooit in te houden voor mij hoor. Geef gerust jouw mening. 🙂
        Ik ga alleen niet tot in het oneindige in de “verdediging”. Dan eindigt het met: “we verschillen van visie”. 😉

        Vriendelijke groet.

        Like

        1. Ik kan hierop nog geen reactie geven, want ik voel ook wel dat we ‘hemelsbreed’ verschillen, maar ik moet omschakelen en kan dat nog niet overzien hoe snel me dat lukt. Dus je merkt het vanzelf wel wat me lukt en wat niet…

         Liked by 1 persoon

   2. internettoerist

    Dat lijkt me een contradictie. 🙂
    Als de realiteit non-dualisme is, dan is dualiteit een dwaling in de waarneming en kan dat zeker geen doel zijn. Non-dualiteit is één. Wie zou er aan wie het “doel” van dualiteit geven?
    De Boeddha liet net zien dat dualiteit een dwaling is, het heeft dus totaal geen doel. De Boeddha wees de weg uit de dwaling van dualiteit naar non-dualiteit. Niet meer dan dat.
    Ja, het proces is onvermijdelijk. Als de mensen niet zouden lijden onder dualiteit, dan was er zelfs geen probleem. Alleen, we lijden allemaal, de één wat meer dan de ander. Om dat lijden op te heffen moeten we inzien dat non-dualiteit de werkelijkheid is. Er zullen altijd mensen of andere wezens zijn die verstrikt zitten in dualiteit, het is dus inderdaad onvermijdelijk. Maar voor diegene die er oor naar heeft, is er een uitweg.

    Helemaal mee eens, die onzin is in dezelfde lijn van de vorige paraaf. Maar we kunnen wel mensen waarschuwen voor wat de gevolgen zijn van die onzin. De gevolgen zijn dat de mens steeds verder wegzakt in deze grimmige wereld. In plaats van geestelijk te groeien, gaat hij steeds meer degenereren. Vandaag zien we dat duidelijk op wereldvlak. Het individu beslist zelf welke keuze er gemaakt wordt. Dit (op individueel vlak) is niet noodzakelijk onvermijdelijk. Anders zouden we beter geen moeite meer doen. Dan zou de Boeddha ook geen moeite gedaan hebben, denk ik. Voor mij waren de wegwijzers van onder meer de Boeddha, heel waardevol.
    De kennis van de Ouden is nog steeds beschikbaar. Als dit niet het geval was, zou dualiteit werkelijkheid zijn en non-dualiteit onzin. Gelukkig is non-dualiteit de werkelijkheid.
    Er is geen kosmisch bestuur. Wij hebben, zoals je zelf zegt, de wereld zelf geschapen. Dat geldt ook voor de “kosmos”. Het is een dwaling. Met non-dualiteit in het achterhoofd is een kosmisch bestuur onmogelijk.
    Gelukkig kunnen wij aan dwalingen geen werkelijkheid verlenen, anders was er geen uitweg. 🙂
    Onze visies zijn blijkbaar niet volledig dezelfde, en dat mag. 😉 Zoals ik al zei, elk kiest zijn pad. Elk is verantwoordelijk voor die keuze. 🙂

    Vriendelijke groet

    Liked by 3 people

   3. @internettoerist:

    Ik merk dat mijn antwoord aanleiding was tot misverstanden.

    1. De buitenaardse realiteit is nonduaal, althans als je bij vertrek van de aarde boven de dualiteit ben uitgestegen; geen licht versus donker meer maar alleen licht en dat geldt ook voor de natuur, te weten alleen maar dag en geen nachten meer. Maar kom je weer in een duale omgeving terecht, dan weer dualiteit zoals op aarde, indien je op een andere planeet terecht komt in ons zonnestelsel. Het klopt dat er dwaling bestaat in de duale waarneming zoals op aarde. Het is in geestelijke sferen ook onmogelijk om nog 3D te zijn, want dat bestaat daar niet meer. Daar geen doel, maar het is hier wel het doel non-duaal te worden, boven de dualiteit uit te groeien. Maar dit is ook een antwoord uit 5D, omdat ik daarmee bekend ben. Voor 3D-mensen de keuze om out-of-the-box te leren denken en dus nonduaal. Dat lukt alleen als je non-materialistisch bent. Het is ook geen kwestie van ‘Wie zou er aan wie het “doel” van dualiteit geven?’ Dat is een kwestie van nieuwe spirituele evolutie. Ik lanceer dat hier maar omdat de lezer de keuze heeft dit naast zich neer te leggen of erin mee te gaan.

    2. Dat de Boeddha liet zien dat dualiteit een dwaling is, klopt ook, maar wel zinvol en nuttig voor de leerschool op aarde, en dus om er bovenuit te stijgen, zoals Boeddha zelf heeft gedemonstreerd. Het heeft dus wel degelijk een doel, te weten hoe je dat pad moet bewandelen als je na dit leven weer op een materialistische planeet terecht komt waar andere omstandigheden gelden en je je intuïtie, aangescherpt op aarde, weer of beter kunt inzetten. De Boeddha wees de weg uit de dwaling van dualiteit naar non-dualiteit. Niet meer dan dat. Ik hoop nu duidelijk te hebben gemaakt dat er leven na dit leven op een andere plek bestaat met nieuwe leerstof, want ik voel het verschijnsel dat er geen rekening werd gehouden met een leven na dit leven.

    3. Het klopt dat alle mensen lijden onder dualiteit, want geen ziel komt op aarde in de volgende fase van de reïncarnatiecyclus als hij daar niet bovenuit gestegen was. Jezus als ‘mensgod’ is ook een fabeltje – om maar direct met de deur in huis te vallen. Ik hoop dat ik hier niet op gelovige tenen trap, want Jezus kon alleen maar hier geboren worden (en dus reïncarneren) als hij nog niet goddelijk volmaakt was. Een goddelijk volmaakte ziel ‘past’ niet in een fysiek lichaam, want dat is te aards en een geestelijk mens vanaf 7D of hoger heeft een te hoog trillingsgetal en het fysiek, organisch lichaam is daarop niet gebouwd, ‘houdt dat niet’. Organisch is het lichaam afgestemd op 3D-mensen, zoals de meesten op aarde. Jezus heeft als goddelijke boodschapper dan ook zwaar geleden, maar dat was psychisch lijden, omdat hij wist dat de mensen hem niet begrepen. Maar ik weet ook dat hij als eerste mens op aarde is gestorven om binnen enkele dagen weer te kunnen opstaan, en dat is in alle onbekendheid alleen nog maar Tibetaanse monniken gelukt, die ook zelf het moment van de overgang uitkiezen. En wat dat betreft een volgende nuttige video waarin dit proces haarfijn wordt uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=Urnye9bJv6Q&feature=youtu.be, vandaag op mijn blog geplaatst. Maar bij zijn aankomst in Jeruzalem vlak voor Pesach was Jezus tot de hoogst mogelijke graad op aarde ingewijd en wel de 9e Christusgraad. Daarom kan hij niet meer terugkeren in een lichaam op aarde maar alleen verschijnen vanuit de geest.

    4. De laatste opmerking:
    ‘Er is geen kosmisch bestuur. Wij hebben, zoals je zelf zegt, de wereld zelf geschapen. Dat geldt ook voor de “kosmos”. Het is een dwaling. Met non-dualiteit in het achterhoofd is een kosmisch bestuur onmogelijk’,
    laat ik verder onbesproken, want een 3D-opmerking. Maar dat is niemand kwalijk te nemen. Maar ik wil maar aangeven dat het mij na 40 jaar spirituele studie wel gelukt is alle antwoorden te vinden, die voor mij bevredigend zijn. Maar zeker niet voor de meerderheid van de huidige mensheid. Ik ga zo’n debat ook niet aan op een openbare bijeenkomst, omdat ik dat weet dat ik tegen een muur van onbegrip spreek, en dat heeft geen zin. Maar op internet ken je elkaar niet en dat is dus het ideaal podium voor een eerlijk – vanuit mijn gezichtspunt – antwoord. Ik ga er veiligheidshalve vanuit dat er lezers zijn die na de eerste regel al zullen afhaken en dat is voor mij geen probleem. Ook geen probleem als niemand deze beschouwing tot aan deze laatste zin heeft uitgelezen! 🙂

    Liked by 2 people

   4. internettoerist

    @Aquariuspolitiek,

    Dank voor de uitgebreide respons. Ja, sommige dingen zijn me nu duidelijker in wat je bedoelde. Op sommige vlakken kan ik je tegemoet treden, op andere niet. Sorry. 😉
    Ik heb ondertussen jouw blog bezocht, in de hoop meer inzicht te krijgen in jouw visie. Helaas vind ik niets op jouw blog over spiritualiteit. Staat dit op een andere blog? Of moet ik een bepaalde knop aanklikken?
    Je mag ook een link geven als je dat wil. Als je het niet publiekelijk wil doen, mag je een mailtje sturen met de link. Mijn email: internettoerist@hotmail.com
    Totaal vrijblijvend natuurlijk. 🙂

    Liked by 1 persoon

   5. Carla

    @ Aquarispolitiek, je zegt: …..” om de verlichting van het nondualisme te bereiken, zoals Boeddha liet zien….”

    Ik vermoed toch echt dat de Boeddha, die leefde waarschijnlijk van ca. 450 v.Chr. tot ca. 370 v.Chr. in Nepal, geen idee heeft gehad waarover jij nu spreekt. ( nondualisme )

    Wat de Boeddha, uitsluitend mondeling, onderwees was het wijzen van de weg naar binnen.

    Lees eens:
    http://bosrtv.nl/generalinfo.aspx?lIntEntityId=21
    Heb je een klein beetje een idee waar het Boeddhisme voor staat. En besef tegelijk dat er ook in deze stroming heel wat verschillende ‘takken van sport’ te vinden zijn.

    Liked by 2 people

  2. En soms worden dingen vermengd omdat ze samen een beter/ander betekeniskader bieden voor een persoon. Niet alles is gelijk negatief hè. 😉 Ik combineer ook boeddhistische en paganistische elementen, maar weiger vooralsnog in het goddelijke te geloven. Het construeren van mijn zingevend kader, mijn werkelijkheid, gebeurt zonder anderen daarmee schade te berokkenen. Ze mogen het met me eens of oneens zijn, dingen aanreiken tijdens de zoektocht, maar uiteindelijk gaat het toch om zingeving.
   Al ben ik zeker met je eens dat er genoeg zijn die mixen voor eigen gewin – sekteleiders – of oppervlakkig mixen en het hele idee van zingeving verdwijnt dan, helaas.

   Oké, en nu de reacties hieronder maar eens lezen, haha.

   Liked by 3 people

   1. internettoerist

    Precies! 🙂 Ik mix ook hoor, maar ik creëer geen nieuwe theorieën, waar het gezonde verstand totaal bijster is, zoals sommige wel doen. 🙂
    Dat lijkt me een gezonde instelling, zoals jij het doet. Jij haalt hier een belangrijk punt aan. Je zegt: “uiteindelijk gaat het toch om zingeving”. Dat is misschien stof om een tekstje over te schrijven. 🙂
    Zijn zingeving en de bron van het leven achterhalen hetzelfde? Ik denk van niet. En daar zit volgens mij een groot verschil in de benadering van “spiritualiteit”. Het idee om hierover te filosoferen speelt al een tijdje in mijn hoofd (om een bericht te schrijven). Ik zal eerst afwachten wat er hier of bij jou verder gebeurt. 🙂

    Vriendelijke groet

    Liked by 2 people

    1. Mijns inziens is er zeker een verband tussen zingeving en ‘de bron van het leven achterhalen’. Het is wellicht niet hetzelfde, maar ligt in elkaars verlengde. Wat is de zin van het leven? Die vraag kun je beantwoorden als je de oorsprong kent. Immers, de oorsprong draagt het doel vaak ook in zich. Dus de bron van leven achterhalen, draagt -denk ik- wel bij aan zingeving. Al formuleer ik het nu wat krom, hehe.

     Liked by 2 people

     1. Hoi @roos,

      Hoewel aan @internettoerist gericht vind ik jouw twijfel hier terecht: bestaat er verband tussen zingeving en ‘de bron van het leven achterhalen’? Oei, wat moeilijk, omdat ik ervan uitga dat iedereen daarover andere gedachten heeft. Hierbij mijn overwegingen.

      De zingeving en de zin van het leven worden door mij op tweeledige wijze beantwoord: enerzijds het actieve zingeven van het leven en er iets van te maken zodat je bij het vertrek hier met een grote glimlach kunt terugzien op wat je bereikt hebt en voor mij is dat in spirituele zin bedoeld. Dit betekent in concreto voor mij dat ik een antwoord kan geven op de vraag hoe ik heb meegewerkt aan de verdere opbouw en invulling van de schepping, waarin ik terecht ben gekomen door middel van mijn opgebouwde levenservaring en wat ik voor mijn medemensen die medeschepselen zijn – zonder onderscheid des persoons – en dus hoe ik heb gewerkt met de christusliefdekracht. Daarmee denk ik een bijdrage te hebben geleverd aan de groei en expansie van het scheppend bewustzijn, omdat dat de sleutel is tot de expansie en uitdijing van het heelal of kosmos (al denk ik zelf in meervoudsvormen voor beide begrippen; tijd- en ruimteloosheid verdraagt zich niet met enkelvoudige woorden).

      Anderzijds het zoeken naar de ‘bron van het leven’ zal door de meeste gelovigen op aarde betrekking hebben op hun bron- of schepperbeeld en de vraag wat deze bron met je voor heeft (gehad). Je merkt dat ik bewust de naam god wil vermijden en zo kom ik tot iets neutraals waar zich niemand aan hoeft te storen, want in deze seculiere wereld trap je gemakkelijk op tenen. Maar ik schrijf er uitdrukkelijk bij dat dit geen nieuwe theorie is, want ik bouw voort op de christelijke traditie, omdat ik mijzelf (buitenkerkelijk) christen noem. ‘Geen nieuwe theorie’ aan het adres van @internettoerist omdat hij daar een hekel aan heeft, zo heb ik uit zijn teksten begrepen; mijn indruk zeg ik bescheiden. Als ik abuis ben, dan hoor ik dat wel van hem.
      Wie of wat is dan vervolgens en tot slot de schepper? In mijn visie geen persoonlijk, maar een hoogste energetische bewustzijn of universeel wezen of hoe je dat ook wilt uitdrukken. Ik meen ook dat ik hiermee in de buurt kom van zowel hindoeïsme en boeddhisme. Hier wijk ik in mijn ‘energetische’-scheppersbeeld wel sterk af van de kerkelijke dogmatiek, want dit is ketters in hun visie.

      Hiermee wil ik de mooie woorden van Roos afsluiten met ook het voornemen om minder te reageren, want ik heb het gevoel dat ik soms niet goed begrepen wordt. Vandaar dat dit het laatste antwoord is aan een ander dan aan mijzelf. Natuurlijk reageer ik op onduidelijkheden van mijn kant.

      Fijne avond toegewenst!

      Liked by 3 people

      1. @ascentie, dank voor je overwegingen. 🙂
       ‘De zin van het leven’ kan inderdaad op 2 manieren worden opgevat; ik doelde in eerste instantie op de algehele zin van het bestaan – het leven van ‘de mens’ en niet van een individu. Dank dus voor het benoemen van beide kanten. 🙂
       Het lastige in dergelijke discussies is, inderdaad, dat ieder een andere definitie van concepten als ‘religie’, ‘spiritualiteit’, ‘zin’, enz. kan hanteren, waardoor je al snel lang elkaar heen praat en elkaar niet begrijpt.

       Overigens deel ik de visie van een ‘energetisch bewustzijn’, al noem ik het zelf puur energie. 🙂

       Jij ook een hele fijne avond gewenst!

       Liked by 3 people

       1. @roos,

        Dank je wel voor de flitsend snelle reactie, bijna sneller dan het licht 🙂

        Voor mij zijn inderdaad (hoogste frequente) energie en (hoogste Elohim) bewustzijn gelijk en identiek! We zijn het dus met elkaar eens, maar benoemen het ietsjes pietsjes aders…. moet kunnen toch!

        Liked by 2 people

     2. internettoerist

      Ja, op die denkpiste ligt het inderdaad in elkaars verlengde, als je de ‘zin’ van het leven zoekt. Je hebt een punt.

      Hmm… Er komen nu van alle bedenkingen op, waar we dieper op zouden kunnen ingaan. Misschien moet ik toch weer eens een stukje schrijven. Even laten bezinken. 🙂

      Liked by 2 people

      1. Oeh, internettoerist gaat ‘aan’. 😛 Dit onderwerp leent zich bij uitstek voor dieptegesprekken. Ban het schrijven nog maar niet uit nee; ik vermoed dat je nog genoeg materie hebt om te delen. Ben benieuwd! 🙂

       Liked by 2 people

       1. internettoerist

        Als jij me zo blijft stimuleren, zal ik wel moeten schrijven. 😀 😉
        Hoewel, ik nu zie dat ascentie al een deel van mijn opkomende bedenkingen verwoord heeft. Ik ga nog een beetje afwachten. 😉

        Liked by 2 people

        1. Als het maar lang genoeg broeit, komen de zinnen vanzelf het toetsenbord uitgerold. 😛
         Overigens, kijk eens op de site van de ballonnendoorprikker (ballonnendoorprikker.nl). Vind dat nou echt iets voor jou. Hij schrijft over actuele zaken, politiek ook, maar op een manier die uitnodigt tot discussie. Nu heb ik zelf weinig benul van politiek, maar het is zeker boeiend om te lezen. 😉

         Liked by 2 people

 3. @Internettoerist

  Onderzoeken, ja ik denk ook dat dat goed is.
  Maar het is zo enorm lastig om te achterhalen wat nou feitelijke waarheid is, of de bron der bronnen.
  Op een gegeven moment komt het toch aan op wat bij mij aansluit.
  Zoals Carla zo mooi zei; gebruik dat waar je ziel van gaat dansen.
  Ik denk dat het daar wel op neer komt.

  Dat gezegd hebbende, als iemand nou een dansende ziel krijgt van (zoals jij zegt) ‘alle verbeelding tartende onzin’ ? Wie ben ik dan om daar wat van te vinden?
  Zou het kunnen dat we allemaal op verschillende melodietjes dansen?
  En als dat zo is, moeten we ons dan druk maken over ‘informatie die verloren gaat’ of blij zijn voor iemand die zijn of haar stukje gevonden heeft?
  Dat is natuurlijk wat anders als ‘bewust vervormen voor eigen gewin’, daar komt geen dansende ziel aan te pas.

  Ik denk dat informatie niet verloren gaat maar zich in stukjes in verschillende mensen bevindt.
  Daarom hoor ik zo graag van andere mensen op welk melodietje zij dansen.
  Welk stukje hebben zij gevonden? Wat betekent het voor ze? Wat kan het voor mij betekenen?

  x, Jij ook een fijn weekend!

  Liked by 2 people

  1. internettoerist

   “Dat waar je ziel van gaat dansen” vind ik een beetje riskant. 🙂 Zo kan de ziel bijvoorbeeld gaan dansen van een Efteling-sfeer, maar dat is daarom nog geen werkelijkheid. Je kan door een Efteling-sfeer je leven “zin” geven en rituelen ontwikkelen. Maar als men die zingeving, wat eerder een geloof is, te serieus gaat nemen, kan dit zeer gevaarlijk worden. Dit zien we bij veel godsdiensten die het leven “zin” geven.
   Daarbij heb ik niet gezegd dat dit niet mag hoor. 🙂 Elk is vrij. Maar of dat een mens sterker en bewuster maakt, daar ben ik niet zo van overtuigd. Wat als iemand die Efteling-sfeer aan diggelen slaat?

   De bron der bronnen ligt, mijns inziens, in het leven zelf. Jij bent ook het leven. Wat of welke kracht houdt jouw hart kloppende? Wat of welke kracht geneest een snede in jouw vinger? Je hoeft daar niks voor te doen, het leven zit in jou. Daarom moeten we, mijns inziens, de teksten testen aan de ervaring en niet zomaar geloven. Door te testen en te onderzoeken, door het leven in jezelf te ontdekken, zal het koren zich van het kaf scheiden. Op die manier kan je voorbij de tekst gaan en de kennis in jezelf ontdekken. Maar goed, dat is mijn visie. 😉

   Ik begrijp wat je bedoelt met “elk zijn stukje vinden” en “wat anders dan bewust vervormen”… Hoe weet je of je werkelijk het goede pad opgaat? Word je sterker of ben je eerder een slachtoffer? Heb je altijd tekorten of heb je heel weinig nodig? Is imago belangrijk of kan je gerust alleen het leven aan? Is een tegenslag een “drama” of kan je daar goed mee om?
   Veel mensen die hun “stukje gevonden hebben”, kunnen er vaak niet mee om, als het noodlot toeslaat. Dan heb je mijns inziens weinig aan die “dansende ziel”.
   Tenzij het voor jou voldoende is om een geloof en goed gevoel te ontwikkelen. Zijn geloof en een dansende ziel voor jou dan voldoende? Sta je daardoor sterker en vrijer in het leven? Hoe reageert men als de “dansende ziel” plots een klap krijgt en niet meer danst?

   Hoe meer we elk ons “dansende stukje” kiezen, wat voor elk verschillend is en gebaseerd is op persoonlijke opvattingen, hoe meer de wegwijzers naar de innerlijke bron (die voor iedereen gelijk is) vervagen. Mijns inziens gaat daardoor waardevolle informatie (de wegwijzers) verloren.
   Hier ligt volgens mij het verschil tussen kennis en geloof. Voor mij is kennis van het leven zelf heel belangrijk en daarom vind ik het jammer als die informatie verloren zou gaan. Niet voor mij, maar voor de mensen die na mij komen.

   Natuurlijk is elk daarin vrij, ik geef gewoon mijn visie. 😉

   Vriendelijke groet

   Liked by 2 people

   1. @Internettoerist.
    Je zegt:
    Hoe meer we elk ons “dansende stukje” kiezen, wat voor elk verschillend is en gebaseerd is op persoonlijke opvattingen, hoe meer de wegwijzers naar de innerlijke bron (die voor iedereen gelijk is) vervagen. Mijns inziens gaat daardoor waardevolle informatie (de wegwijzers) verloren.’

    Daar denk ik anders over. Volgens mij zijn de wegwijzers zo knap om op vele manieren de weg te wijzen. Zodat iedereen naar eigen wil/kunde/mogelijkheden zijn of haar weg weet te vinden.
    Mijn weg hoeft dus niet hetzelfde te zijn als jouw weg.
    Misschien is mijn weg veel beperkter. Misschien zit ik nog maar aan het begin, en heb ik andere wijzers nodig dan jij.
    Of vice versa andersom.
    Ik weet niet wie, waarom, welk paadje bewandelt. Ik weet alleen maar dat ik mijn eigen pad moet lopen. En dat mijn dansende ziel voor mij een prima herkenningspunt is.

    Ik heb denk ik gewoon het vertrouwen dat waardevolle kennis niet verloren is omdat ik het niet ken, omdat ik het gevoel heb dat we die met z’n allen samen dragen.

    Liked by 3 people

    1. internettoerist

     Petra,
     Ja, dat is het hele punt waar ik naar verwijs. Misschien heb ik me niet duidelijk uitgedrukt. In oorsprong (met nadruk op “in oorsprong” !!
     🙂 ) wijzen Jezus, de Boeddha, de alchemie, de Kabbalah, enz… allemaal naar dezelfde Bron. (Vandaar dat ik zeg dat die voor iedereen gelijk is) Elk doen ze dat op een verschillende manier, aangepast aan de plaatselijke bevolking of begrip van de mensen. Natuurlijk mag en moet elk zijn eigen pad volgen. Maar volgens mijn bevindingen, komen al die verschillende paden uit bij dezelfde Bron. Daarom vind ik het belangrijk om te graven en onderzoek te doen, te experimenteren. Ik zeg (je hoeft me niet te geloven) dat jij ook die Bron in je meedraagt. Maar om die Bron te vinden moeten we kritisch onderzoeken, zodat we elkaar niet gaan manipuleren (waarzeggers, mediums,…) of naar de hel wensen (huidige godsdiensten) in naam van sprookjes en onzin. Als elk een persoonlijke “God”, gevoel of theorie gaat creëren, dan denk ik niet dat we elkaar ontmoeten bij die Bron. Om dit te verduidelijken: Stel dat iemand komt zeggen dat hij elektriciteit ontdekt heeft. Maar een ander kent het niet. Hoe leg je dat uit? De uitleg bevalt je niet. Dan kan men zeggen: oh, ik zal er iets persoonlijks van maken, iets dat mij een goed gevoel geeft. We creëren een fee, dat is leuk en geeft een goed gevoel. Van elektriciteit gaat je ziel misschien niet dansen, van de fee misschien wel. Het verschil is: de elektriciteit is realiteit, de fee niet. Begrijp je wat ik bedoel? Daarom vind ik het riskant om een persoonlijk stukje te creëren waar de ziel op danst. De kans zit er dik in dat het een illusie is of dat het, het ego is dat danst in plaats van de ziel. Toch zeg ik (je hoeft me weer niet te geloven) dat de Bron, die niet persoonlijk is, in jou aanwezig is. Niet persoonlijk, voor iedereen gelijk. Alle wezens zijn in essentie gelijk. Hoe gaan we die onpersoonlijke Bron terugvinden als we alle wegwijzers negeren en een eigen (persoonlijk) stukje creëren? Er komen steeds meer stromingen bij: Kryon, Lightangels, Scientology, allerlei “healers”, valse profeten,… Deze nieuwe stromingen vervormen op hun beurt de oorspronkelijke boodschappen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de echte, oorspronkelijke wegwijzers te vinden. Er is zoveel “persoonlijk” aanbod. Begrijp je? Dat bedoel ik. Maar als jij liever wel een persoonlijk stukje creëert, dan mag dat natuurlijk.
     Je hoeft me niet te geloven, het zou zelfs beter zijn om me niet te geloven en dit kritisch te testen. 🙂

     Nog een vraagje, iets totaal anders: hoe ben je erin geslaagd om cursief te typen in een reactie? 🙂

     Vriendelijke groet

     Liked by 3 people

     1. Ik begrijp je punt, echter….
      Het zou zomaar kunnen dat de ‘valse profeet’ net het stukje was wat je kwam leren. Al was het maar om er ooit weer afstand van te kunnen nemen.
      M.a.w. ik kan niet zeggen of iets wel of niet goed is als lesmateriaal voor een ander of voor een ieder.
      Ik kan wel kijken wat mij aantrekt, en als mijn ziel danst, aannemen dat dat tot mijn stukje behoort.
      Die bron is de bron. Die gaat niet weg. Die wordt niet moe.
      Die maakt zich niet druk over alle omwegen die ik bewandel om ‘het’ te vinden. Zelfs als ik een leven lang genoten heb van een fee. Ik heb er gewoon oneindig de tijd voor.
      Ik ben maar ik.
      Ik hoef me niet druk te maken over de feeën van anderen, en wat ik daar allemaal van vind.
      Ik hoef alleen maar mijn eigen stukjes te verzamelen.

      Let wel, ik zeg : IK!
      Misschien is het jouw missie wel om je wél bezig te houden met ‘valse profeten’.
      Ik sluit niks bij voorbaat uit.
      Ik zie gewoon een oneindig aantal mogelijkheden.

      Jij twijfelt of we elkaar gaan vinden bij die bron.
      Gek genoeg, twijfel ik over zo ong. alles.
      Maar daarover niet. Geen enkele vorm van twijfel.

      Cursief; lukt als je in je blog op ‘bewerken’ klikt.

      Liked by 1 persoon

 4. zwerver58

  Universum kan je vertalen als één vers/lied. (er is meerdere uitleg) Het tijd/ruimte stelsel is één geheel. Wat je als mens kan doen is dansen op de maat van de muziek. Of zomaar iets doen wat je zelf wilt. Normaliter danst het beter als je op de maat danst. Maar dat mag een ieder zelf weten natuurlijk. Dansen moet je ook leren, maatgevoel ontwikkelen.

  Niet dat het er toe doet. Op het einde van je leven bevindt je je nog op precies dezelfde plek als toen je begon, namelijk op de dansvloer.

  Liked by 1 persoon

 5. Er is één lied; je kunt dus uit de maat dansen.
  Er is één waarheid; de innerlijke bron is voor iedereen gelijk

  Dat lees ik bij jullie allebei.
  Ik weet het zo net nog niet.
  Ik kan me voorstellen dat we allemaal een unieke waarheid kunnen hebben.
  Dat we allemaal een ander liedje dansen.
  Dat al die liedjes even werkelijk en waar kunnen zijn.

  Kwantum gedachten. Zoiets.

  Liked by 1 persoon

 6. zwerver58

  @internettoerist om 17:25

  Dualiteit is geen dwaling in de waarneming. Het waarnemen zélf is nonduaal. Dat wat waargenomen wordt is altijd duaal, anders zou het niet waargenomen kunnen worden. Wat we als mens kunnen doen is in onze waarneming (dualiteit) de polariteiten tot elkaar brengen. Dwz: in jezelf het ‘zien’ tot stand brengen wat ‘ziet’ dat de ene polariteit altijd uit de andere bestaat.

  Maw, zoek de ziener in je zelf. De ziener is onverdeeld.

  Er is ook geen verdeling in aards of buitenaards. (zo boven, zo beneden) De mens is uit de onverdeeldheid gevallen door zijn kennis van goed en kwaad. Dat impliceert dat de mens de vrije wil heeft om de weg terug te zoeken naar de onverdeeldheid. Die vrije wil bestaat er uit om uit eigener beweging de wil op te geven.

  Het gaat dus om ‘zien’, niet om inzien. Inzien is een mentale beweging. Vanuit de dualiteit is de non dualiteit niet te vinden.

  Liked by 2 people

  1. internettoerist

   Volledig mee eens. Dat bedoel ik.
   Als de ziener dualiteit ziet, dan is dat een dwaling van de ziener in zijn waarneming. Dat bedoel ik met “dwaling in de waarneming”. De ziener ziet zich los van het geziene, een dwaling.

   Ik heb helemaal niet gezegd dat er een verdeling is in aards en buitenaards. 🙂

   Zo boven, zo beneden geldt wel volgens mij. De ziener projecteert. In de uitspraak van Hermes: “zo boven, zo beneden”, is “boven” de ziener, “beneden” is de projectie van de ziener. Als we dus “beneden” willen verbeteren, moet dit “boven” gebeuren, bij de ziener zelf. Dit geldt voor mensen die nog dualiteit waarnemen. Het is de figuurlijke poort naar non-dualiteit, de “poortloze poort”.
   Dat van goed-kwaad en het vallen uit de onverdeeldheid kan op verschillende manieren bekeken worden. Ik ga ook akkoord met de versie die jij vermeldt.

   Echt ‘zien’ is volgens mij ook inzien. Bewust worden, tot besef komen, dus inzien. Maar dat zijn details.

   Heb jij een blog, zwerver58?

   Liked by 1 persoon

   1. zwerver58

    De uitspraak van Hermes interpreteer ik iets anders. Wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld. Door zelfkennis kunnen we God leren kennen. Anders gezegd: microkosmos en macrokosmos zijn wezensgelijk. Hier doet zich het probleem voor dat we ons zelf (ik ben, zijn) niet kunnen kennen. Maar via een omweg kan het tóch. Het zijn laat zich kennen als spiegeling in het niet-zijn. Hierdoor leert het zelf (ik ben, zijn) zichzelf kennen als spiegelbeeld.

    Dit helpt de mens verder in de macrokosmos. Hij is immers de grens van de eigen persoon ontstegen. Microkosmos en macrokosmos blijken in élkaar te bestaan. De ongedeeldheid is ‘ongedeelder’ dan ik mentaal kan bevatten. Mentaal is voor mij alleen te vatten dat ik onderdeel van het geheel ben.

    Inzien is voor mij de mentale beweging die mijn geest maakt om te begrijpen. Zien gaat buiten mijn denken om en aan het denken vooraf. Anders gezegd: zien is mijn stilstaande geest, inzien is mijn bewegende geest. Het bewegende deel van mijn geest is volgend aan het stilstaande deel.

    Nee, ik heb geen blog. Maar ik ga graag in discussie met mensen die steeds verder zich ontwikkelen. Ik zou ook geen invulling aan een blog weten, omdat alles wat spiritualiteit betreft overal al besproken wordt. Ik weet immers nog niet dat waar ik nog niet geweest ben. Ik heb een 5e bewustzijnstoestand ‘gezien’. Maar ik heb geen idee wat dat inhoudt. De spirituele horizon schuift nog altijd voor me uit.

    Liked by 2 people

    1. 🙂 Je bent gewoon mijn kant op gekomen om gezellig te wegwijzeren, zo zie ik dat.

     En nu maar hopen dat er door ahaa’s, en klikken, e.d. knoppen omgaan.
     Weer een stapje ontwikkelt.

     Gelukkig ren ik nog niet gillend weg bij mijn spiegelbeeld. 🙂

     Liked by 1 persoon

 7. @internettoerist,

  Ik krijg er inderdaad meer klachten over, dat links niet te gebruiken zijn. Wat er aan de hand weet ik niet, maar de volgende links moeten werken:

  Politiek (jaja, ik ben zowel politiek actief als spiritueel): http://aquariuspolitek.wordpress.com (en daarop staat ook mijn spirituele blog: http://jwjongejans2014.wordpress.com, maar die blogs worden ook doorgestuurd naar facebook): http://www.facebook.com/nieuwevisie . Politieke blogs worden ook getwitterd: @jwjongejans

  Ik plaats deze links dus gewoon op dit algemene forum, omdat ik alleen openbare blogs schrijf en hier dus ook bekend mogen zijn. Maar ik splitst politiek en spiritueel omdat ik in de NL-politiek niet als zweverig door het leven wil gaan, maar pas nadat ik mijn spirituele boek (‘spirituele levenswetten in het nieuwe aquariustijdperk’) heb gepubliceerd, en de wetenschappelijke wereld op academische wijze kan pareren (ik ben academisch opgeleid en ben afgestudeerd politiek filosoof; in het Vlaams ‘licentie’ of licencaat?), dan zal ik die spirituele blogs ook twitteren.

  Liked by 2 people

  1. internettoerist

   Ik ken er ook niet zoveel van. Maar ik denk (met nadruk op “denk” 😉 ) dat je je gravatar-profiel moet wijzigen.
   Je kan dit profiel vinden in de kolom, waar onder andere het “dashbord” zit. Daar zitten ook de instellingen, waaronder de persoonlijke. Daar kan je je profiel vinden. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een gratis versie van wordpress gebruik, er kan dus mogelijks verschil in zitten.

   Vriendelijke groet

   Liked by 1 persoon

   1. @internettoerist,

    Dank je wel voor je advies. Ik zit inmiddels al uren een en ander uit te proberen, maar het is me wel gelukt een nieuwe avatar te plaatsen, maar ik zie nu pas dat onderaan dit reactieblok een ‘wijzigingsoptie’ staat. Dus nu proberen om te zien of het gelukt is.
    Nogmaals dank voor je moeite!

    Liked by 2 people

    1. Ik zie aan de reacties dat de operatie gelukt is! En ik word nu ook gevolgd met mijn politieke blogs! Ik ben van de ‘verkeerde’ leeftijd en dus niet digitaal opgevoed en dat betekent ook dat ik erg veel moeite heb met dit soort programmeringstechnieken, maar ik ben inmiddels wel iemand die een schitterende balans heeft gevonden tussen klassiek gebruik maken van kranten en deze als denkmateriaal door te geven op het wereldwijde web. Prettige dag iedereen!

     Liked by 1 persoon

     1. Hallo Petra,

      Voor alle duidelijkheid en speciaal voor de lezers hier die misschien alleen maar lezen, zonder te reageren, voeg ik voor alle zekerheid nog toe (had ik nog niet gedaan) dat ik mijn oorspronkelijke gebruikersnaam @aquariuspolitiek heb gewijzigd in @ascentie. Dit is een spirituele term die ik op mijn spirituele site (jwjongejans2014.wordpress.com) heb uitgelegd, althans een artikel daarover heb overgenomen omdat het een ingewikkelde term is.

      Ik heb nog een vraag: deze ECLECTreligious-site lijkt een beetje op een Vlaamse site waar ook naar religieuze en zingevingsvraagstukken wordt nagedacht en geschreven. Is deze ECLECT-site een Nederlands of Vlaams? Wellicht een overbodige vraag omdat ik hier geen Vlaamse teksten tegenkom die echt herkenbaar zijn, maar qua inrichting lijken ze erg op elkaar en daar is het al een poosje stil.
      Ik wens je een prettig weekend toe!

      Like

 8. @Internettoerist,
  Je schreef: ‘Er komen steeds meer stromingen bij: Kryon, Lightangels, Scientology, allerlei “healers”, valse profeten,… Deze nieuwe stromingen vervormen op hun beurt de oorspronkelijke boodschappen. (…)’

  Het spijt me hier te lezen dat je vindt dat je de door mij vaak – op mijn blog – geciteerde Kryon de oorspronkelijke boodschappen ‘vervormt’. Ik vind hem helemaal de juiste woorden spreken en ik beschouw hem als ware Meester. Dus moet ik wel concluderen dat onze meningen tegenover elkaar staan. Ik kan niet over de andere door jou genoemde nieuwe stromingen oordelen – laat staan dat ik behoefte zou hebben om te (ver)oordelen – maar ik sta voor een raadsel.
  Jij die de bron(nen) zoekt en ‘belangrijk vindt om te graven en onderzoek te doen, te experimenteren’, dan verbaast het me dat jij het bestuderen van Kryon – wat ik doe – geen experimenteren vindt.

  Los daarvan ervaar ik ook in mijn ziel dat Kryon warme uitstraalt is en dat hij volledig te vertrouwen is. Sterker, ik heb veel meer van hem geleerd dan ik uit mijn boekenkast en bij andere bronnen heb opgedaan. Maar ik vind het wel vreemd dat jij wel iemand (of hier groepen en mensen) veroordeelt vanwege ‘vervorming’. Als ik dit inderdaad juist heb begrepen en letterlijk mag nemen, dan luidt mijn vraag: waarom doe je dat? ‘Veroordeel niet opdat ge zelf niet veroordeeld’, zo staat toch in christelijke Heilige Schrift?
  Groetjes en prettige avond!

  Liked by 2 people

  1. internettoerist

   Ascentie,

   Jouw conclusie klopt. 🙂 Voor mij is Kryon een vervormer. Maar dat is mijn visie, men hoeft niet met mij akkoord te gaan. Ik vind het zelfs goed als elk zijn visie deelt. Op die manier moet de zoekende wel experimenteren om zelf uit te maken welk pad gunstig is. Als jij je goed voelt bij Kryon, dan is dat goed voor mij, daar heb ik niets op tegen. Ik veroordeel jou of Kryon niet. Ik maak een keuze die voor mij de beste lijkt. En zoals elk zijn mening verkondigt, doe ik dat ook. Meer zou ik er niet achter zoeken. 🙂 Om een keuze te maken moeten we wel oordelen. Dat is daarom geen persoonlijk oordeel.

   Over oordelen gesproken… 🙂 Waarom heeft men Jezus gekruisigd? Waarschijnlijk niet omdat hij dingen zei die men wilde horen. Hij zal ook wel een keuze gemaakt hebben wat voor hem al dan niet gunstig was. En sommige leken dit niet graag te horen.

   Experimenteren is inderdaad heel belangrijk. Maar wat is “experimenteren”? Dat is op zich vaak al een probleem. 🙂 Veel christenen zeggen bijvoorbeeld: “o ja, ik doe veel bijbel-studie! Ik doe veel onderzoek”. Maar elk antwoord zoeken ze in de bijbel, men kijkt niet verder dan de bijbel zelf. Is dat studie? Voor mij niet. Als je je antwoorden enkel in de bijbel zoekt, dan heeft de bijbel altijd gelijk. Maar ook daar moet elk zijn keuze in maken. Ook dat is niet mijn keuze.
   Het zelfde geldt voor het experimenteren. Ik vind, en dat is een persoonlijke mening, dat mensen te vaak dingen aannemen. “O, wat heb ik mooie meditaties gehad.” “O, wat ben ik tot rust gekomen met die oefening.” Dat zijn vaak dingen die men hoort. Is dat experimenteren? Zijn dat de doelen van “spiritualiteit”? Voor mij niet. Ik spreek me niet uit over jouw experimenten, maar ik kan me niet achter Kryon scharen. Jij kan je waarschijnlijk ook niet achter Mohamed scharen? 🙂 Dat is persoonlijk.

   Veel van die nieuwe stromingen mixen zaken die haaks tegen over elkaar staan. Waarom moet men perse iets nieuws verzinnen? Dat is toch om een nieuwe “leider” te creëren? Met het eventuele financiële aspect dat erbij komt? Als men oude begrippen in een modern kleedje stopt, dan is dat modernisering. Maar de kern blijft behouden. Dat juich ik toe. En dat niet elk mens hetzelfde doel heeft, daar heb ik alle begrip voor.
   We zien wat er gebeurt met vervormde kernprincipes. We zien dat in godsdiensten, we zien het overal. Iedereen kent waarschijnlijk wel de praktijken van Scientology. Als we zien wat die vervormde godsdiensten doen met mensen, dan moeten we ons daar hardop vragen bij durven stellen. Ook bij andere stromingen. Dat is wat ik nu doe.
   Zijn alle healers kwakzalvers? Waarschijnlijk niet. Maar de eerste echte moet ik nog tegenkomen. Zijn alle mediums kwakzalvers? Nee. Maar de meeste wel. Zijn alle boeddhisten zuiver? Absoluut niet. Ik spreek in algemene zin.

   Waarom doe ik dit? Ik wil de mensen aan het denken zetten, om kritisch te zijn naar wat ze aannemen. En als men al die stromingen grondig zou bestuderen, dan zou men zien dat ze de honing elders gehaald hebben. Het wordt tijd dat dit eens gezegd wordt.

   Ik weet dat ik waarschijnlijk veel mensen tegen de borst zal stoten, maar ik kan niet hypocriet doen. Neem het niet persoonlijk. Niemand hoeft mij gelijk te geven. Elk maakt zijn keuze.
   Veel zal ik niet meer toevoegen. Ook niet op latere berichten. Ik heb mijn punt duidelijk gemaakt. Het is nu aan jullie. 🙂

   Vriendelijke groet

   Liked by 2 people

   1. @internettoerist,

    Ik voel me gerustgesteld: ‘. Als jij je goed voelt bij Kryon, dan is dat goed voor mij, daar heb ik niets op tegen. Ik veroordeel jou of Kryon niet.’ Dank voor deze toelichting!

    ‘Over oordelen gesproken… 🙂 Waarom heeft men Jezus gekruisigd? Waarschijnlijk niet omdat hij dingen zei die men wilde horen. Hij zal ook wel een keuze gemaakt hebben wat voor hem al dan niet gunstig was. En sommige leken dit niet graag te horen.’ Hierbij een genuanceerd antwoord! Jezus was zo’n rebel en vrijdenker dat hij een gevaar werd voor de gevestigde orde en dus een onvermijdelijk conflict tegemoet ging met de machthebbers. Voor hen was het ‘opgeruimd staat netjes’. En in mijn visie heeft Jezus ook bewust voor deze stap gezet omdat hij zich eraan kon onttrekken door braaf zijn mond te houden, maar dan had hij niet voldaan aan zijn levensdoel: hij is de eerste in de menselijke geschiedenis geweest die een nieuwe visie op het godsbewustzijn heeft ‘gelanceerd’ (ipv ‘oog om oog, tand om tand’, het liefdesbeginsel: ‘heb uw vijanden lief als uzelf’), daarvan de gevolgen heeft ervaren en toen de gelegenheid kreeg om via de stoffelijke dood te bewijzen dat de geestelijke dood niet bestaat en dat hij aan zijn volgelingen kon verschijnen. Dat was een unicum in de geschiedenis en daarmee is hij – in mijn gevoel – de grootste Meester die ooit op aarde heeft rondgelopen. Helaas voor hem hebben zijn kerken zijn beginselen verwaarloosd maar dat is in een dualistische wereld onvermijdelijk. Hij heeft zijn opdracht succesvol voltooid en het christusbewustzijn op aarde gebracht.

    Jij gunt die anderen dus wel die ruimte? ‘Als je je antwoorden enkel in de bijbel zoekt, dan heeft de bijbel altijd gelijk.’; ‘Zijn dat de doelen van “spiritualiteit”? Voor mij niet. Ik spreek me niet uit over jouw experimenten, maar ik kan me niet achter Kryon scharen.’; ‘Veel van die nieuwe stromingen mixen zaken die haaks tegen over elkaar staan.’ etc.

    Op 1 punt sta ik anders: ‘Jij kan je waarschijnlijk ook niet achter Mohamed scharen?’ Ik sta wel degelijk achter Mohamed, want ik weet dat de schrijvers de uitspraken van hem hebben misvormd, zoals dat met alle godsdienststichters is gebeurd. Geen enkele profeet heeft ooit zijn boodschappen zelf op papier gesteld, want het waren allemaal mediums die daartoe niet in staat waren. Daarom ben ik ook principieel buitenkerkelijk en heb ik altijd mijn eigen waarheid gezocht, vooral via mijn gevoelsleven. Ik laat mijn hart altijd controleren waar ik mij mee kan verbinden en waarmee niet. Daarom schrijf ik ook een boek over een toekomstige universele godsdienst waarin ik alle positieve grondbeginselen op een rijtje plaats. Want met de godsdiensten zoals ze zich hebben geëvolueerd, wordt de wereld geen haar beter en in die zin ben ik een superidealist. Ik weet het, maar kan het niet nalaten. Met mijn arbeidsverleden heb ik mijn basis geschapen (lees: pensioen) om mijzelf nu de ruimte te gunnen om aan mijn idealen te werken.

    Tot slot vraag ik me af of een kritische functie die jij hier vervult, hier wel zinvol is, aangezien ik het gevoel heb dat die elders moet worden geventileerd en niet hier: ‘Waarom doe ik dit? Ik wil de mensen aan het denken zetten, om kritisch te zijn naar wat ze aannemen. En als men al die stromingen grondig zou bestuderen, dan zou men zien dat ze de honing elders gehaald hebben. Het wordt tijd dat dit eens gezegd wordt.’

    Ik denk dus dat jij kwesties aanroert die hier onnodig zijn in de functie van ‘kritisch te zijn naar wat ze aannemen’. Hier zijn alleen bewuste mensen actief en die hebben geen waarschuwingen nodig. Maar dat is mijn mening!

    Ik wens iedereen een prettige, maar wel gruwelijk frisse dag toe!

    Liked by 2 people

    1. Carla

     @ Acentie, …… Hier zijn alleen bewuste mensen actief en die hebben geen waarschuwing nodig…..”, zeg je en tegelijk…..” Waarom doe ik dit, ik wil de mensen aan het denken zetten….om kritisch te zijn naar wat ze aannemen….” Twee zinnen die met elkaar in tegenspraak zijn toch!
     En daarmee maak je jouw kritische rol wel van belang? Dit in tegenstelling van hetgeen een ander beweegt en/of bespreekbaar wil maken?
     Kom op zeg, laat alle bloemen bloeien. 😉

     Liked by 1 persoon

     1. Sorry @Carla,
      Maar je haalde een opmerking van @internettoerist aan: ‘Waarom doe ik dit, etc’. Ik was dus wat onduidelijk met het weergeven van een citaat. Excuus! Laatste passages zijn dus niet van toepassing. Enne, plotseling gaat hier de zon schijnen en wordt jouw wens vervuld, na een koude start van deze ochtend; ‘Laat alle bloemen bloeien!’

      Liked by 1 persoon

   2. Je hebt een goed punt! Men is te weinig kritisch en neemt zaken klakkeloos aan, daarom komen sekten ook zo gemakkelijk van de grond. Mensen zoeken een vorm van zingeving en laten zich maar al te makkelijk iets aanpraten. Uiteindelijk is alle religie een product van de mensen, even los van de vraag of er wel of geen uitwisseling van geboden met een goddelijke entiteit heeft bestaan. Religiositeit is niets meer dan het proberen te definiëren van een zingevend wereldbeeld en een sociale cohesie te creëren. Mensen zijn kuddedieren, dus hoe meer mensen hetzelfde beeld delen, hoe ‘beter’. Uiteraard moet je die groep dan ook nog onderscheiden met rituelen, praktijken, dogma’s… Geïnstitutionaliseerde religiositeit is een menselijke uiting, of verwerking, van al dan niet een contact met een hogere macht. Want, stel dat de uitwisseling met het goddelijke plaatsvond, dan nog zijn de goddelijke woorden door mensen geïnterpreteerd en almaar geherinterpreteerd. 😉

    Zelf zoeken naar zingeving, zelf mixen, kan een vorm zijn van het zoeken naar je eigen waarheid door elementen uit diverse religies/levensbeschouwingen te ontleden, waarderen, en al dan niet te implementeren in je eigen levensbeschouwing. Op deze wijze zou je kritisch je eigen religieus kader vormgeven. Echter, de meeste mensen willen die moeite niet doen en volgen liever iets wat iemand zegt, dan dat ze zelf diepgaand reflecteren. Daar gaat het inderdaad mis en zo slaan de kwakzalvers hun slag. Ofwel, ik ben het zeker met je eens, maar probeerde het nog wel te nuanceren omdat het niet enkel negatief is – al benoemde je dat zelf ook al wel. 🙂

    Liked by 2 people

    1. Beste @roos,
     Dank je wel voor deze prachtige formulering! Ik voeg er ook iets aan toe! Behalve ‘kritisch je eigen religieus kader vormgeven’ heb ik ook geleerd om naar mijn hartsbewustzijn te luisteren (en dat kan ik in mijn geval alleen tijdens de meditatie om mijn rationele denken uit te schakelen) en te voelen wat een bepaalde uitspraak met mij doet. Ik wist dat ik me op glad ijs begaf in mijn reactie op @Carla en haar Boeddhistische opmerkingen. Maar ik mag je nu ook prijsgeven dat ik al schrijvend de aanwezigheid van hem gewaar werd en dat hij getuige was van wat ik schreef. Dat mag wat wonderbaarlijk toeschijnen voor een gemiddeld mens (en hier niet!), maar dat is wel degelijk mogelijk en ik weet nu dat ik niet ter verantwoording wordt geroepen door hem. Maar misschien dat hij me over enige tijd weer wat anders ingeeft of een andere inspiratie geeft. Dat was dus een hele mooie ervaring.
     Groetjes

     Liked by 2 people

     1. Het volgen van je hartsbewustzijn is natuurlijk het uitgangspunt bij het vormen van een eigen zingevend/religieus kader. 😉 Ik bezie het als trial and error; iets proberen te vinden wat met jouw wezen resoneert. Veel christelijke gebruiken trekken mij niet, en enkele elementen uit de hekserij wel – maar zeker niet alles. Het is zeker belangrijk om te voelen wat iets met jou als mens doet. 😉

      Overigens, ik geloof volledig dat jij die ervaring hebt/had. Het feit dat ik niet in connectie sta met iets goddelijks, betekent niet dat het goddelijke niet bestaat. 😉 Ik ben blij voor je dat het een mooie gewaarwording was. 🙂

      Liked by 2 people

    2. Over zingeving gesproken: heeft het kwaad zin?

     Als iemand de stelling huldigt dat alles zin heeft, heeft dan zelfs het kwaad zin en doel, of het nu lichte of zware vormen van kwaad zijn. De ervaring en beleving van dat kwaad maakt – algemeen gesproken – dat je er vaak in blijft steken, en dat is een feit dat ieder mens ooit wel eens overkomt. Waarbij wel de negatieve gevolgen ervan worden ervaren en dan weet dat ook dat je nooit meer die fouten moet maken omdat je ‘dan inmiddels beter weet’. Hier werkt dan de bekende Hindoeïstische wet van oorzaak en gevolg die aantoont wat de gevolgen zijn van het volgen van goed of kwaad, waardoor men zichzelf kan ontwikkelen tot ‘beter’ denken. Ik ben benieuwd wat met hiervan denkt.

     Liked by 2 people

     1. Interessante vraag. Zelf geloof ik dat iets noch goed noch slecht is van zichzelf, maar dat goed of slecht voortkomt uit daden en intenties. Positieve en negatieve gevolgen bestaan zeker wel, al is dat ook weer multi-interpretabel. Wat voor de een positief is, kan voor de ander negatief zijn, en vica versa. In de voodoo-religie gaat men uit van een bepaalde subjectieve relativiteit. Je moet een goed leven leiden, maar ‘goed’ is voor iedereen anders. In principe is het uitgangspunt dat je een ander geen schade toebrengt, tenzij je dat doet om jezelf te beschermen.

      Dus, heeft het kwaad zin? Nee, maar ‘het goede’ evenmin omdat beide concepten eigenlijk slechts een gevolg aangeven van iemands handelingen en intenties. Al hoef je het uiteraard niet met mij eens te zijn. 😉

      Liked by 2 people

      1. @Roos,

       Interessant antwoord van je omdat ik het met je eens ben dat ‘iets noch goed noch slecht is van zichzelf’, maar jouw vervolg ‘dat goed of slecht voortkomt uit daden en intenties’ wil ik wel aanvullen dat ‘handelingen en intenties’ pas slecht zijn als ze opzettelijk de intentie hebben of dat ze bedoeld zijn om de ander te ‘treffen’, te benadelen. Waarom deze nuancering? Omdat je ook onbewuste handelingen hebt, die niet bewust bedoeld zijn alleen maar op eigen voordeel uit te zijn. Zakenlieden – zoals Keizer de VVD-voorzitter – kan het helemaal niets schelen of ze anderen te slim af zijn, want het gaat om hun eigen winstbejag. Dat vind ik zakelijk misbruik maken van de omstandigheden en dus slecht. Ik vind dat als je altijd op eigen winst of eigen belang uit bent, je dan ethisch verkeerd bezig bent.

       Je hebt ook gelijk dat ‘iets noch goed noch slecht is van zichzelf’ maar goed of slecht wordt als het met een verkeerde intentie gebeurt, en dus het denken of de wil bepalend is. een voorbeeld: materialisme is geen kwaad op zichzelf, maar wordt pas kwaad – vind ik zelf – als je geheel gefocust bent op winstbejag. Zoals amateur beleggers die hun vrije tijd alleen met beleggingen bezig zijn vanwege hun eigen vermogen. Waarom vind ik dit ‘verkeerd’ of ‘onverstandig’? Omdat de mens behalve een gezins- en sociaal wezen ook een spiritueel wezen is die geschapen is over zingeving na te denken. In de bijbel staat niet voor niets: ‘vergaar u geen aardse rijkdom’ want u komt in armoede aan (in het leven na dit leven, of van gelijke strekking ). Kortom, mensen die alleen belangstelling hebben voor hun financiële omstandigheden zijn naar mijn idee eenzijdig aan het leven. Moeten ze zelf weten natuurlijk, maar ‘arme’ omgeving…

       Tot slot een volgende reactie bij # Wat voor de een positief is, kan voor de ander negatief zijn, en vica versa. In de voodoo-religie gaat men uit van een bepaalde subjectieve relativiteit #. De tussenvarianten zijn natuurlijk mogelijk, maar de gemiddelde burgen kent voodoo alleen vanwege de zwarte magie die toegepast wordt om wraak te nemen op anderen. Ook al is die wraakgedachte soms terecht, het is toch beter om de problemen uit te praten dan om iemand dood te wensen want dat is altijd verkeerd (naar mijn gevoel, want ik ken geen voorbeelden om ‘altijd verkeerd’ te bewijzen).

       Mijn slotantwoord op jouw stelling # Dus, heeft het kwaad zin? # is wel anders dan jouw nee. Ik zeg dat iedere vorm van kwaad als leerstof kan worden gezien: hoe ga je ermee om en hoe kan je dat kwaad het beste benaderen? Denkstof te over vind ik.

       Ben weer benieuwd naar jouw reactie! Fijne avond 😉

       Liked by 2 people

       1. Voor de zekerheid maar even opgezocht: ‘”Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Matthëus 6:19-21)

        Liked by 1 persoon

       2. @ascentie Ik acht je nuancering terecht; heb even geen rekening gehouden met onbewuste handelingen. Dan kom je inderdaad enkel op intenties uit.
        Voodoo noemde ik expres, juist omdat het zoveel aversie oproept. Hetzelfde geldt voor hekserij. Echter, men neemt doorgaans niet de moeite om te onderzoeken wat een dergelijke stroming nou precies belichaamt, want dan zal men zien dat leerstellingen toch vaak neerkomen op ‘doe een ander geen schade’. Deze aversie komt grotendeels door de handhaving van de kerk in de Middeleeuwen, toen alles wat niet-katholiek was, slechts was (even heel zwart/wit gesproken).

        Een wraakgedachte is altijd een verkeerde intentie. Pas als je iets doet vanuit zelfbehoud omdat het niet anders kan, dan is het gerechtvaardigd – vanuit jouw subjectiviteit dan. Dus, als voorbeeld, als iemand jou aanvalt, dan mag je jezelf verdedigen en derhalve zal je diegene fysieke schade toebrengen (althans, die kans is groot).

        Interessante laatste vraag. Allereerst lijkt mij ‘erkenning’ wel op zijn plaats, want als jij niet erkent dat iets een kwade intentie had, valt er weinig van te leren of aan te doen. Verder kom ik nu nog niet.
        Dank, jij ook een fijne avond! 🙂

        Liked by 2 people

        1. Klopt @Roos, je hebt gelijk: ‘dat leerstellingen toch vaak neerkomen op ‘doe een ander geen schade’. Nuttig, want dat wist ik van voodoo niet. Ik heb wel met sjamanisme meegelopen en over wicca gelezen en daar is weinig fout aan. Voodoo kom je – in de publiciteit – alleen tegen als er een moord te gepleegd en die voodoo-magiërs of ‘meesters’ zijn natuurlijk even fout bezig.

         Liked by 2 people

         1. Ja helaas; al zie je vaak dat iets een negatieve noot draagt omdat het enkel negatief in het nieuws is. Als we op het nieuws afgaan, is de islam ‘pure evil’ terwijl velen van ons beseffen dat je niet een religie kunt afkeuren op basis van wat enkele aanhangers doen.

          Liked by 2 people

          1. Hai @Roos,
           Gelukkig kan ik getuigen van het feit dat ik altijd voor de islam opkom omdat de godsdienst zelf helemaal niet fout is, maar aanhangers er iets fouts van maken. Omdat ik een universeel geloof aanhang ben ik ook kritisch op het nieuw omdat anti-islam populisten stimuleert tot dezelfde onverdraagzaamheid. Eens dus met # Als we op het nieuws afgaan, is de islam ‘pure evil’ terwijl velen van ons beseffen dat je niet een religie kunt afkeuren op basis van wat enkele aanhangers doen. # Dat is dus ook mijn politieke strijd. Ik neem het ook altijd op voor Fethulla Gülen (zie op mijn site aquariuspolitiek) op die in mijn ogen een fantastische uitstraling heeft.
           Groetjes!

           Liked by 1 persoon

 9. Hallo @Carla,

  Ik ben er zeker van dat Boeddha wel degelijk heeft nagedacht over dualisme en overwinnen van het dualisme om zich van die menselijke polariteit te bevrijden, aangezien hij zoveel compassie toonde voor de arme medemensen en de slachtoffers van een harde maatschappij, en dat heeft alles met de dualiteit te maken. Juist vanwege die onrechtvaardigheden wilde hij daartegen vechten en liet hij het daarbij niet zitten, wat in zijn omstandigheden meer dan voor de hand lag. Juist door zijn gedrevenheid heeft hij zich daarvan, al geef ik toe dat het waarschijnlijk onbewust is gelopen en hij het zocht bij de verkeerde middelen, zoals ascese. Maar omdat hij innerlijk – naar mijn overtuiging – de juiste visie had ontwikkeld en ook analytisch waarschijnlijk voldoende goed was ontwikkeld vanwege zijn koninklijke afkomst, kon hij zijn doel bereiken door een fantastisch doorzettingsvermogen. En zonder had hij die gedrevenheid – altijd goddelijk! Vanwege de beZIELing – had hij zijn doel niet bereikt; een soort Ghandi kortom, ook zo’n grote geest.

  En ik zeg daarbij dat vanwege het slagen van zijn levenspad, deze bestemming ook voor hem (‘predestinatie’ als voorbestemming) was weggelegd. Hij kende kortom ons begrip dualiteit niet, maar ik schat in dat hij wel kon werken/nadenken over het bekende Yin/Yang-beginsel, dat toen zeker ook al bekend was, want gelijksoortig met het Hindoeïstische Rad van Wedergeboorte. Kortom, het is een kwestie van interpretatie, maar onbewust werkte het dualismebeginsel in zijn hart en voelde hij intuïtief ook dat je op die wijze kon bevrijden van deze geestelijke beginselen. Dat was in zijn geboorteland maar al te bekend en hij werd niet voor niets daar geboren.

  Ik vind dat de tekst – waarvoor dank voor de link! – wel degelijk in die richting geïnterpreteerd kan worden. Hij bereikte de juiste inzichten d.m.v. meditatie, waardoor hij de juiste boodschappen doorkreeg. Hij was een hoogontwikkeld spiritueel mens!

  Wel te rusten!

  Liked by 2 people

 10. Radiodocumentaire Met Of Zonder God vanavond beluisterd

  Geen filosofisch verhaal op de NPOradio1 beluisterd, maar vol verwondering een documentaire over een gereformeerd vrijgemaakt gezin met een dochter die haar jeugd in haar familie beschrijft met haar strenge kerkelijke opvattingen. Maar ook dat ze eenmaal op de middelbare school ver moet reizen vanuit Brabant naar Rotterdam omdat 1 van de 4 vrijgemaakte scholen in ons land daar staat. Op een of ander feest knijpt een jongen haar in de billen en er ontstaat een verliefdheid want zij valt direct als een blok voor die vreemde snuiter. Het blijkt een punker te zijn in de krakerswereld en dus een schitterend contrast voor iemand die haar strenge kerkelijke opvoeding heeft genoten.

  En wat gebeurt er: die jongen wordt via hun kerkering helemaal meegenomen in haar geloof en hij verliest zijn eigen vriendenkring. Wat het mooie voor mij was dat ik natuurlijk niets moet hebben van die gereformeerde wereld, maar wel eens gelovigen op straat en in de buurt zie die de echt geloven dat ze de heilige geroepenen zijn. Alles best wat mij betreft, als ze mij maar niet lastig vallen. Ik respecteer alleen de gelovigen die het volhouden als hun omgeving hen helemaal voor gek verklaart en zich van hen distantieert maar zijzelf wel gelovig blijven. Of dat nou echt is, blijft de vraag maar dat neem ik dan maar aan.
  Het meisje besluit – nadat ze met die jongen getrouwd is en kinderen heeft gekregen – om zich te laten uitschrijven uit de kerk omdat ze inmiddels even activistisch als haar man is geworden, maar dat valt in dat gereformeerde wereldje niet goed. Het kerkbestuur besluit in het krakerspand op bezoek te komen om hun schaapje te bevrijden uit die heidense ‘klauwen’, maar ze krijgen haar niet te spreken en zij wil niet met hen in gesprek.

  Waarom heb ik van dit levensverhaal genoten? Omdat ik groot respect heb voor mensen die uit hun kerk treden en daarvoor de moed opbrengen om hun geweten te volgen. Voor deze vrouw heeft dat heel veel gewetenswroeging gegeven. Maar zij volgt haar gevoel en dat vind ik dapper en goed. Zij gaat ook twijfelen aan god want op een bepaald moment zit alles tegen en lijkt er ook voor haar geen god meer te bestaan. Ik krijg nu in de gaten dat ik emotioneel zo betrokken ben geweest, dat ik het verhaal niet meer goed heb kunnen volgen en beluisteren want ik weet ook niet meer hoe het verhaal geëindigd is. Maar ik worstelde zeker ook naar aanleiding van het hier gevoerde gesprek met Roos, over goed en kwaad. Ik vind de gereformeerde kerk echt heel archaïsch en dus slecht of kwaad vanwege hun kerkelijke gestrengheid en dogmatiek, alsook gebrek aan bewegingsvrijheid, maar toch voelde ik sympathie. Kan dat niet verklaren. Het is naar mijn overtuiging goed dat zo’n dogmatische kerk leden bij wijze van spreken dwingt tot uittreden om aan hun eigen geweten tegemoet te komen en dat deze persoonlijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid een groot goed is.

  Kort en goed, ‘goed’ en ‘kwaad’ kunnen erg verstrengeld met elkaar raken en ‘blijven’, en hier spelen de rollen volkomen door elkaar heen; goed wordt kwaad en kwaad wordt goed. Zoiets.

  Liked by 2 people

 11. Goeiemorgen @Petra,

  Ik gebruik deze reactieruimte om te vragen hoe ik een nieuw thema kan beginnen of lanceren. Bovenstaande blog had ik als nieuw willen presenteren omdat het toch een afwijkend item vormt dan de rest in deze hoek. Maar ik heb geen idee hoe waar ik moet starten met een aparte titelveld. Kun je me dat uitleggen? Dank!

  Like

 12. Carla

  @ Ascentie, je richt je vraag tot @ Petra. Maar sta mij toe…..is het niet zo dat @ Petra de items presenteert? Het is immers haar blog. Bij het zelf willen starten van een nieuw item denk ik aan een forum-site al waar die mogelijkheid wel wordt geboden. Ik meende dat jij zelf ook een blogsite hebt. Dus wat let je om aldaar je verlangens tot bloei te laten komen. 😉

  Liked by 1 persoon

 13. @Carla, Het ging mij er alleen maar om te vragen of die mogelijkheid om hier zelf een item te willen starten op deze site van Eclect mogelijk was of niet. Ik ben geen computerfreak en ik ben slecht in het uitzoeken van die mogelijkheden. Maar als die mogelijkheid niet bestaat, dan houdt het op. Natuurlijk kan ik dit thema ook op mijn site plaatsen, maar daar komt het wat uit de lucht vallen. En hier past het in een breder kader. Vandaar. Maar ik zal je tip benutten en mijn site gebruiken!
  Dank voor je reactie en fijne middag! 😉

  Like

 14. Carla

  Aha…..@ Ascentie, ik begrijp je. Ergens heb ik iets gelezen over een eigen bijdrage…….moest ff zoeken, maar heb ‘m. 😉
  In de bovenste balk lees je o.a. de rubriek: ‘Over’.
  In de dan getoonde bijdrage van @ Petra lees je:
  ….” Mocht je met een tekst willen bijdragen, heel graag!  Klik dan op: Help Mee “.

  Mogelijk heb je hier iets aan. Succes,

  Met vriendelijke groet,
  Carla.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s